Koronatilanne tällä hetkellä rauhallinen


Viikonlopun aikana Kainuun asukkaissa ei ole todettu uusia koronatartuntoja. Torstaina Suomussalmella ulkopaikkakuntalaisella todettuun tartuntaan liittyen on ilmoitettu yksi jatkotartunta henkilöiden kotipaikka-kunnalta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotukset jatkuvat suunnitellusti. Tehosterokotusannoksia anne-taan nyt kolme viikkoa sitten ensimmäisen rokotteen saaneille ensilinjan terveydenhuollon ammattilaisille.

Ensimmäisessä vaiheessa rokotuksen saavat tehohoidon henkilöstö, koronapotilaita hoitavat ja tutkivat, muu kriittinen hoitohenkilöstö sekä iäkkäiden ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat. Muu sote-henkilöstö, joka ei kuulu edellä mainittuihin, rokotetaan samalla kuin muu väestö.

Väestön rokotusten käynnistymisestä ei ole lisätietoja; ajankohtaiset tiedot rokotuksista päivitetään verkkosi-vuille sote.kainuu.fi/koronarokotukset.

Maahantuloon tiukennuksia

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti maahantulon edellytyksiä tiukennetaan ja korontestauksia raja-asemilla lisätään. Keskiviikosta 27.1. alkaen maahantulo työssäkäynnin perusteella rajoitetaan vain huolto-varmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämättömään työmatkaliikenteeseen sekä esimerkiksi urheilun ja elinkeinoelämän erityisryhmien maahantuloon. Maahantulosta päätetään rajatarkastuksessa, jossa välttämättömyys tulee erikseen perustella ja esittää lomake rajaviranomaisille.

Perhesyistä maahantulo EU:n Schengen-maista on myös sallittua. Kolmansista maista, esimerkiksi Venäjältä perhesyistä maahantulo on kuitenkin rajoitetumpaa ja mahdollista vain pakottavista syistä. Opiskelijoiden maahantulo on sallittu vain EU/Schengen-maista sekä Iso-Britanniasta.

Suomen kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä maasta poistumista tai saapumista ei ole rajoitettu. Maa-hantulon ohjeistuksista saa lisätietoa Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta raja.fi/korona-info.

Kainuussa Vartiuksen rajanylityspaikalla jatkuu koronaviruksen pikatestaus, johon ohjataan jatkossa kaikki maahantulijat.

Kaikille maahantulijoille suositellaan 10 vrk:n omaehtoista karanteenia, jota voi lyhentää kahdella negatiivi-sella koronatestituloksella 72 h ennen ja jälkeen maahan saapumisen.

Karanteeniaikoja pidennetään

Koronavirustartunnan saaneiden lähikontakteille määrättävä karanteeni pitenee 14 vuorokauteen. Perhealtis-tuksissa karanteenin pituus on 21 vuorokautta.

Myös tartuntatautilääkärin sairastuneelle määräämän eristyksen vähimmäispituus pitenee 10 vuorokauteen. Muutosten taustalla ovat uudet koronavirusmuunnokset, jotka voivat tarttua ja levitä aiempia koronaviruskan-toja nopeammin.

Kainuun sote muistuttaa, että koronatestiin tulee hakeutua lievienkin oireiden ilmaantuessa. Erityisesti kor-keamman ilmaantuvuuden alueilla liikuttaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Rajat ylittävissä ei-välttämättömissä matkoissa on erittäin tärkeää vapaaehtoisesti käydä koronatestissä ja noudattaa omaehtoi-sista karanteeneista annettuja ohjeita.

Lisätietoja:

Olli-Pekka Koukkari, Kainuun soten pandemiapäällikkö (044 797 4668)

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja (044 777 3033)