Koronarokotukset laajenevat riskiryhmä 1:n osalta


Kainuussa koronarokotukset laajennetaan riskiryhmään 1 kuuluville 1957 – 1971 syntyneille. Riskiryhmään 1 kuuluvilla on vakavalle koronataudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila.

Koronarokotuksiin voivat nyt varata ajan seuraaviin ryhmiin kuuluvat:

  • 1951 ja sitä aiemmin syntyneet. Ajanvaraus Omasote-palvelun valikosta paikkakuntansa iänmukaiset ja riskiryhmään 1 kuuluvien koronarokotukset” tai numerosta 044 709 3788 (takaisinsoitossa voi kestää useita vuorokausia). Rokotteena on Pfizerin tai Modernan mRNA-valmiste.
  • 1952 – 1956 syntyneet. Ajanvaraus Omasote-palvelun valikosta paikkakuntansa 1952 – 56 syntyneiden koronarokotukset” tai numerosta 044 709 3788 (takaisinsoitossa voi kestää useita vuorokausia). Rokotevalmisteena ikäryhmässä on AstraZeneca.
  • 1957 – 1971 syntyneet riskiryhmään 1 kuuluvat. Ajanvaraus Omasote-palvelun valikosta paikkakuntansa iänmukaiset ja riskiryhmään 1 kuuluvien koronarokotukset” tai numerosta 08 718 9303 (takaisinsoitossa voi kestää useita vuorokausia). Rokotteena on Pfizerin tai Modernan mRNA-valmiste.

Takaisinsoitossa voi kestää useita vuorokausia, joten suositeltavaa on käyttää Omasoten ajanvarausta. Vapaita aikoja lisätään rokotteiden saatavuuden mukaan.

Rokotteiden saatavuuteen ja lisäohjeisiin kohdistuu edelleen epävarmuuksia, joten muutoksia järjestelyihin tulee jatkossakin. Muutokset voivat aiheuttaa viivästyksiä väestön rokotuksiin. Rokotteita käytetään kansallisten ohjeiden ja saatavuuden mukaan, eikä niitä voi valita itse.

Varaus- ja muut ohjeet on koottu Kainuun soten infosivulle.

Kohti enemmän normaalia

Kainuu on ollut koronaepidemian perustasolla lähes koko pandemian ajan, lukuun ottamatta vuoden vaihteen ympärillä olleita muutaman viikon jaksoja. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat olleet henkilömäärältään rajattuja viime syksystä lähtien ja ravintolatoimintaa on rajoitettu eri tavoin.

Kainuussa epidemian maltillisuus on tarkoittanut vähäisempiä vaikutuksia elinkeinoelämään verrattuna alueisiin, joilla on jouduttu kokonaan sulkemaan ravintoloita tai muita yrityksiä. Rokotusten edistyminen luo toivoa kohti tavanomaisempia aikoja, mutta millaisia on vielä kovin hankalaa arvioida.

”Keskustelu exit-strategiasta tarkoittaa muualla siirtymistä tilanteeseen, jossa Kainuussa on oltu jo pitkään. Nykytiedon valossa odotettavissa on, että kesää kohden Kainuussa on muuten jotakuinkin tavanomaista, mutta yleisötapahtumissa säilynee rajoituksia”, ennakoi Olli-Pekka Koukkari Kainuun sotesta.

Ajoittain ilmenee myös epätietoisuutta eri viranomaisten toimivallasta sekä näiden antamista ohjeista määräyksistä. Paikalliset terveysviranomaiset vastaavat tartuntatautilain mukaisista toimista, kuten karanteeni- ja eristysmääräyksistä, aluehallintovirastot puolestaan valvonnasta ja esimerkiksi yleisörajoituksista ja Valtioneuvosto ravintolatoiminnan tai vastaavien poikkeusrajoituksista.

Lisätietoja rajoituksista ja määräyksistä saa parhaiten Valtioneuvoston sivustolta, aluehallintoviraston sivustolta ja Kainuuta koskevista ohjeista Kainuun soten koronainfosta