Kirjallisuuskaupunki Kuhmo julkaisi logonsa – The City of Literature Kuhmo revealed it’s logo


Kuhmo sai Unescon luovien kaupunkien verkoston kirjallisuuskaupunki -tunnustuksen loppuvuodesta 2019. / Kuhmo received recognition as a literary city of the UNESCO network of creative cities in late 2019.

See the article in English below.

Tunnus kuvaa korkeuksia tavoittelevaa Kalevalan maailman syntylintua sekä Kainuun maakuntalintua. Sotka aikoinaan rohkeasti laskeutui Ilmattaren polvelle pesäntekoon kuten utelias ja pelkäämätön kuukkeli, joka saattaa pörähtää erästelijän nuotiopaikalle “sielun lintuna” jutustelemaan tarinoita menneisyydestä. Kummatkin vaativista ja ankarista olosuhteista huolimatta paikkauskollisia ja kotiseutuaan arvostavia.

Tunnustuksessa vanha mustekynä kertoo siitä työstä, jonka Lönnrot aikanaan teki matkoillaan kerätessään Kalevalan aineistoa, mutta myös kaikkea Kuhmon alueella kirjoitettua lennokkaan luovaa materiaalia, jonka myötä arvokas status on Unescolta saatu.

Tunnustuksessa kertautuva muotokieli viittaa myös useaan Kalevalan tarinoiden olennaisiin elementteihin. Tunnuksessa elää villisti lainehtiva vesi ja sen laineilla liukuvat vehneet. Tunnus piirtää Kalevalan ison hauen suomuja kuin myös Kainuun runsasta havupuustoa vuosirenkaineen.

Värillisessä tunnuksessa on nostettu Kuhmon vaakunasta tutut kolme värikylläistä kuusenvihreää kuusta.

Tunnuksen Kalevala -kirjoitusasun fontit ovat uniikisti suunniteltu tähän käyttöyhteyteen.  Logon suunnitellut graafinen suunnittelija Mira Martikainen.

Unescon ohjeiden mukaan logo on tarkoitettu käytettäväksi ei kaupallisessa toiminnassa. Mikäli logon haluaa käyttöönsä, tulee käyttöoikeutta anoa vapaamuotoisella hakemuksella Kuhmon kaupungilta. Hakemuksessa tulee kertoa, mikä taho on hakijana ja minkälaisessa yhteydessä logoa käytetään. Hakemuksen voi jättää kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@kuhmo.fi otsikolla ”Hakemus Unescon kirjallisuuskaupunkilogo”.

Video logon julkistamisesta katsottavissa kaupungin Facebook -sivulla.

In English:

The logo illustrates not only the kalevalian bird which gave birth to the world and its desire to fly high, but also the bird of the Kainuu region.

In the old days, a giving duck settled on Ilmatar’s knees to nest just as boldly as curious and fearless Siberian jay, a soul in the shape of a bird, fluttered down to the fireplace by which the hunters sat to talk about ancient tales. Despite the arduous and severe circumstances, both are migratory birds and both appreciate their homeland.

The black ink pen of the logo recalls both Lönnrot’s collection labor of the kalevalian material during his many trips and all that vibrant artistic material written in the Kuhmo area, for which the city earned the worthy status of Unesco heritage.

Moreover, the recurring artistic style in the logo refers to several fundamental elements of the Kalevala stories. The logo depicts restless waves and bobbing boats on their top. The logo pictures both the scales of a big pike and the tree growth rings of the vast conifer forests of Kainuu.

The in colour logo shows three coloured forest-green like spruces, the well-known emblem of Kuhmo.

The fonts of the Kalevala logo have been designed uniquely for this context. The logo is created by graphic designer Mira Martikainen.

According to Unesco, the logo is only used for non-commercial purposes. If one wants to use the logo, one must apply for the right to use it with a free-form application from the City of Kuhmo. The application must state which party is the applicant and in what context the logo is used. The application can be submitted to the city registry at kirjaamo@kuhmo.fi under the title “Application UNESCO Literary City Logo”.

See the video!

 

Lisätietoja/More Info:

Tytti Määttä

Kuhmon kaupunginjohtaja/Mayor of Kuhmo

044 7255 220

tytti.maatta@kuhmo.fi

 

Olga Zaitseva

Toiminnanjohtaja, Juminkeko/Executive Director, Juminkeko

040 7419191

olga.zaitseva@juminkeko.fi