Keskustelussa Kuhmon kylien turvallisuuden edistäminen


Turvallisuutta Kainuun maaseudulle -hankkeen tilaisuus pidettiin 16.5. Kuhmon kaupungintalolla. Tilaisuuden teemana olivat kylien turvallisuussuunnitelmat, mutta muitakin hankkeen toimenpiteitä käsiteltiin.

Erityisesti turvallisuusryhmien perustaminen kylille puhututti tilaisuudessa. Ryhmä koostuu 5-10 henkilöstä, jotka saavat hankkeen puolesta koulutusta muun muassa hätäensiavusta ja alkusammutuksesta. Tavoitteena on, että hankkeen aikana perustettavat ryhmät jäävät toimimaan kylille jatkossakin.

Turvallisuusryhmien toiminnan tavoitteena on olla käytettävissä hätätilanteissa lähiapuna ja -tukena. Pitkien etäisyyksien maaseudulla hätäilmoituksen ja pelastusviranomaisten saapumisen välillä voi olla matkasta riippuen varsin pitkäkin viive. Tänä odotusaikana paikallisen auttajan rooli voi olla ratkaisevan tärkeä. Ainakin yhdellä kylällä oli jo ryhmä koottuna, ja heidän kanssaan päästään suunnittelemaan koulutusta.

Muina toimenpiteinä hanke sijoittaa maaseudulle 15 sydäniskuria. Iskurin sijoituspaikan on oltava lämmin tila, johon on pääsy kaikkina aikoina tarpeen vaatiessa. Tällä hetkellä Kuhmossa on sydäniskureita vain keskustan alueella. Ollakseen hyödyksi, iskurin pitäisi olla käyttöönotettavissa 15-20 minuutissa. Näillä reunaehdoilla aktiivisessa käytössä olevat kylätalot olisivat mahdollisia sijoituskohteita hankkeen hankkimille iskureille.

Pelastuslaitoksen puheenvuorossa mielenkiintoa herätti muun muassa matkapuhelinverkon tukiasemien toimivuus pitkän sähkökatkon sattuessa. Tukiasemien toiminta on lyhyissä katkoissa turvattu akuilla. Toiminta-aika vaihtelee, mutta se on kuitenkin tunneissa laskettava. Pitkässä sähkökatkossa pelastuslaitos turvaa oman ohjeistuksensa mukaisesti tärkeiksi luokiteltujen tukiasemien toimivuuden generaattoreilla. Yleisöpuheenvuorossa todettiin valokuidun olevan toimintavarmin yhteys kaikissa olosuhteissa.

Kylien avainhenkilöiden yhteystietojen kerääminen olisi pelastuslaitoksellekin tärkeää, esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa tarvitaan nopeasti apua tien raivaukseen, kadonneen etsintään ja muihin vastaaviin toimiin.

Tilaisuuden järjestivät:

  • Kainuun Nuotan Turvallisuutta Kainuun maaseudulle -hanke, hankekoordinaattori Jari Pirttimaa
  • Kainuun Pelastuslaitos, paloesimies Kari Kähkönen
  • Kuhmon kaupunki, maaseutusihteeri Janne Ylijoki