Kaupunki suunnittelee palvelujen ja julkisten sisätilojen avaamisen hallitusti ja asteittain


Suomen hallitus linjasi neuvottelussaan toimintasuunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi sekä viruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Poikkeusolot eivät ole päättyneet. Hyvä hygienia ja turvaetäisyys korostuvat. Kuhmon kaupunki seuraa tilannetta tiiviisti ja pyrkii kaikessa toiminnassaan huomioimaan riskit ja turvallisuusnäkökohdat sekä edistämään hallitusti rajoitusten purkamista. Kaupunki pyytää myös kuntalaisia jatkamaan ohjeiden noudattamista.

Suomessa koronavirusepidemian kasvu on pysähtynyt rajoitustoimien ja hygieniakäyttäytymisen selvän parantumisen kautta. Vaikka epidemia on tällä hetkellä suvantovaiheessa, on edelleen olemassa uhka sen kiihtymisestä uudelleen. Hyvä hygienia ja turvaetäisyydet muodostuvat entistä tärkeämmiksi, kun rajoituksia aletaan asteittain purkaa.

Valtioneuvoston linjaus on luettavissa tästä linkistä.

 

Varhaiskasvatus ja perusopetus

Kaupunki valmistelee parhaillaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta turvallisia hoito- ja opetusjärjestelyjä ja tiedottaa niistä heti kun mahdollista. Tavoitteena on, että voimme tiedottaa perusperiaatteista Wilman kautta torstaina 7.5.

 

Lukio ja musiikkiopisto jatkavat toimintaansa etänä

Lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Sen jälkeen 14.5. alkaen edellä mainittujen oppilaitosten tilojen käyttöä opetukseen hallitaan tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä. Lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun.

Taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5. asti, jonka jälkeen näiden oppilaitosten tilat avataan vastaavasti lähiopetukselle.

Kuhmon kaupunki voi opetuksen järjestäjänä tehdä itsenäiset päätökset etäopetuksen jatkamisesta lukion ja musiikkiopiston osalta. Sekä lukio että musiikkiopisto jatkavat etäopetuksessa lukukauden loppuun.  Ylioppilasjuhlat siirtyvät lauantaille 29.8., mikäli pandemiatilanne sen sallii.

 

Kirjastosta voi taas lainata aineistoja

Linjauksen mukaan kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista sallitaan välittömästi. Kirjasto ottaa kirjastokassipalvelun käyttöön heti samoilla periaatteilla kuin se aikaisemmin on ollut käytössä. Käynnistämme myös kirjaston hallitun avaamisen ja suunnittelemme sen niin, että kirjastossa asiointi on turvallista niin työntekijöille kuin asiakkaille. Kirjasto avataan lainaamista varten mahdollisuuksien mukaan jo ennen 1.6. Tästä tiedotetaan erikseen. Seuraa tiedottamista kaupungin nettisivuilta ja kirjaston ja kaupungin sosiaalisen median kanavissa.

 

Etätyösuositusta jatketaan

Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi myös Kuhmon kaupungissa. Suositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen. Myös Kuhmon kaupunki tarkastelee omat ohjeistuksensa työntekijöille ja antaa sen henkilökunnalle viimeistään ensiviikon alussa. Kaupungintalon palvelut ovat saatavilla heinäkuun loppuun saakka ajanvarauksella.

 

Ulkoliikuntatilat

Ulkoharrastuspaikat ovat olleet avoinna ja niitä voi käyttää 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen. Koulutyön päättymiseen saakka Tuupalan koulukeskuksen lähiliikuntapaikka on vain koulun käytössä. Suosittelemme harrasteryhmille, että ne eivät aloita harjoituksia ennen koulujen päättymistä.  Turvallisinta on aloittaa kokoontumiset vasta 8.6., jolloin nähdään onko koulujen avaaminen vaikuttanut tartuntojen määrään Kuhmossa. Myös tartuntaketjut voidaan helpommin jäljittää jos koulutyön jälkeen ei ole ryhmätoimintaa.

 

Lasten ja nuorten kesäkerhot

Kerhoista valmistellaan parhaillaan esitystä. Tiedotamme lisää pikimmiten.

 

Nuorten kesätyöt

Kaupungin kesätyöt pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Kaupungin kesätöihin voidaan ottaa niihin yksiköihin, joihin lomautusriski ei kohdistu.

 

Julkiset sisätilat

Seuraavat julkiset sisätilat avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain: valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.

Kuhmon kaupunki päättää itsenäisesti ohjeiden perusteella, miten avaaminen tapahtuu hallitusti ja asteittain. Avaamisessa huomioidaan työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuus sekä mahdollinen lisäohjeistus, siivouksen kapasiteetti, suoritettavat remontit ja henkilöstön lomat. Avaamisista tiedotetaan erikseen.

Kaupungintalon kokoustilat pysyvät suljettuna ulkopuolisille kesän yli.

 

Tilaisuudet ja kokoontumiset

Epidemiologisen arvion perustella on mahdollista lieventää henkilömäärärajoitusta nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen toistaiseksi. Suomen hallitus arvioi tilanteen uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.

50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi (suositukseen perustuvana toimintaohjeena) myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa. Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen, kuten huvipuistojen, eläintarhojen, kirjastojen ja elokuvateattereiden osalta turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa ohjauskirjeen aluehallintoviranomaisille näiden rajoitusten toimeenpanemiseksi tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tartuntatautilain nojalla.

Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty hallituksen linjauksen mukaisesti 31.7.2020 asti.

 

Yli 70-vuotiaat

Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.

Kaupunki on kartoittanut yli 70-vuotiaiden avuntarpeen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan. Lisäksi suunnitellaan palvelujen avaamista niin, että siinä huomioidaan erikseen yli 70-vuotiaiden tarpeet.

Rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ovat voimassa toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä. Esimerkiksi hoivayksiköissä etsitään uusia käytäntöjä turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi.

 

Matkustaminen

Vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei suositella,

ja ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin. Sisäministeriö laatii tarkemman ohjeistuksen rajaliikenteen asteittaisesta avaamisesta. Suomi pitää tärkeänä, että rajaliikenteen rajoitusten purkutoimia koordinoidaan EU-tasolla.

Kuhmon kaupunki odottaa valtioneuvoston linjauksia kotimaan matkustamisesta mm. kesämökeille.

 

Ravintolat

 Valtioneuvoston linjauksen mukaan ravitsemisliikkeiden asteittainen avaaminen aloitetaan 1.6.2020 edellyttäen, että nyt tehtävien rajoitusten purkamisen vaikutukset ja myöhempi yleinen epidemiologinen tilannearvio sitä tukevat. Tämä edellyttää lainsäädännön muokkaamista siten, että toiminnalle voidaan asettaa esimerkiksi asiakasmääriä ja anniskeluaikoja koskevia rajoituksia. Lainsäädäntöehdotukset tuodaan hallituksen käsittelyyn viimeistään 13.5.2020.

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Tytti Määttä,  044 7255 220