Kaupunginjohtajan katsaus talousarvioon 2023


Olen nimennyt mielessäni käsillä olevan talousarvion muutosajan budjetiksi. Hyvinvointialueet aloittavat ja toisaalta Venäjän hyökkäyssota on muuttanut toimintaympäristöämme pitkäksi aikaa. Myös kestävän kehityksen mukainen ajattelu näkyy toiminnan suunnittelussa.

Yhdessä työstetty ja valtuuston hyväksymä strategia on ohjannut talousarvion laadintaa. Jokainen palvelualue ja yksikkö on suunnittelut toimintaansa, jotta kaupunkistrategia toteutuisi.

Kantavana teemana on ollut visiomme ”Kuhmo – Täyttä elämää metsän ja kulttuurin valtakunnassa” sekä missiomme ”Luomme mahdollisuuksia – Kuhmo on turvallinen ja avoin kotikaupunki toteuttaa unelmia ja ajatella isosti”.

Talousarviota voi luonnehtia myös perukkalaisen elämäntavan tunnistavaksi ja osallisuutta edistäväksi. Varatuilla määrärahoilla turvataan kirjastoauton toiminnan jatkuminen ja kehittäminen, liikkuvan lapsi- ja nuorisotyön jatkuminen, kyläkoulut, yksityisteiden hoito ja kunnostaminen sekä pienellä avustuksella huomioidaan kylien kokoontumistilojen energian hinnan nousu.

Osallisuutta kehitetään osallistavan budjetoinnin mallilla lapsi- ja nuorisotyössä, sopimuksellisuutta kehittämällä ja Kuhmon kaupungin oman henkilöstön osallisuustyön osaamista lisäämällä. Kansainvälisyyteen on varattu määrärahoja, sillä juuri tässä tilanteessa erityisesti lapsille nuorille on annettava kansainvälisyyskokemuksia.

Kestävää kehitystä ilmentävät myös mukana olo energiatehokkuussopimuksessa, uudenlaisen avustusmallin kokeilu kaupunkikeskustan julkisivujen kohentamiseen ja käynnissä olevat kaavoitusprosessit sekä kiinteistöstrategian vieminen toteutukseen. Osasta kaupungin kiinteistöistä tullaan luopumaan.

Jatkossa kaupungin talousarvion miljoonat ovat alle puolet siitä mihin on totuttu. Kunnan tärkeimmät tehtävät liittyvät sivistykseen ja varhaiskasvatukseen, elinympäristön ja elinvoiman kehittämiseen sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. Budjetin pienentyessä mutta investointipaineiden, eli uuden rakentamisen ja vanhan korjaamisen, kasvaessa kaupunki uhkaa velkaantua merkittävästi.

Talousarvion investointisuunnitelma onkin laadittu ensimmäistä kertaa seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi, jotta todellinen investointipaine on nähtävissä. Ratkaisut eivät tule olemaan helppoja, kun mietitään mitä on vara rakentaa ja mistä pitää luopua. Tärkeää on kuitenkin, että ratkaisut tehdään suunnitelmallisesti ja mietitään ratkaisujen pitkäaikaisvaikutuksia kaupungin elinvoimaan ja ihmisten hyvinvointiin.

Velkaantumishaasteen lisäksi Kuhmon heikkous on saavutettavuus. Lentoliikenne, joukkoliikenneyhteydet, laajakaista ja tiestön kunto ovat asioita, joissa saamme tuloksia aikaan vain yhteistyöllä. Pussinperäksi ei pidä jäädä. Tavaroiden, ihmisten, raaka-aineiden ja tiedon pitää päästä liikkeelle. Investointisuunnitelmassa on pidetty oman pienlentokentän kehittäminen. Visioita on oltava.

Hyvinvointialue jatkaa kuntien työtä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä. Jatkamme tilojen vuokraamista ja rakennamme kenties uutta hyvinvointialueen tarpeisiin. Aiemmin tuotimme sotelle siivouksen ja ateriapalvelut. Nykyisen mallin jatko ei ole enää mahdollinen ja tätä kirjoittaessa ateria- ja puhtaanapidon tuottamista ei olla vielä ratkaistu.

On usein vaikea nähdä lähelle sitä hyvää, mitä meillä on. Yhteisillä päätöksillä Kuhmossa on kehitetty hyvät liikuntapaikat ja tarjoamme maksutta tai edullisesti mahdollisuuksia harrastaa monipuolisesti liikuntaa, kulttuuria ja muita harrasteita. Järjestöt ja niiden tuottamat palvelut mukaan lukien.

Aina on toki vara parantaa ja voimme tarjota mahdollisuuksia enemmän, mutta siihen me tarvitsemme käyttäjiä. Esimerkiksi kansalaisopiston kurssit eivät toiveista huolimatta toteudu, ellei niille ilmoittaudu riittävästi ihmisiä.

Asiakaspalveluhenkisyyden kehittämisessä on otettu hyviä askelia eteenpäin ja uskon, että tulevaisuudessa meidän antamaa palvelua uskaltavat kuntalaisetkin kehua.

Oman kunnan kehuminen ei ole keltään pois. Itse uskallan palvelujen käyttäjänä sanoa, että Kuhmon kaupungin palvelujen laatu vaikkapa varhaiskasvatuksessa ja sivistyksessä on korkea. Laadukkaan palvelun koko organisaatiossa ja alueen yrityksissä takaavat alan ammattilaiset. Hyvällä kaupungin maineella on valtava merkitys tulevaisuuden kilpailussa työntekijöistä.

Haluan kiittää kaikkia rakentavasta keskustelusta talousarvion laatimisen aikana ja lukuisista hyvistä ideoista kaupungin kehittämiseksi. Olemme hyvällä polulla yhteisesti valitun vision toteuttamiseksi!

25.11.2022 Kuhmossa

Tytti Määttä, kaupunginjohtaja

**

Lue myös: Talousarviotiedote – Kuhmo on valmistellut muutosbudjetin