Kaupunginjohtajan blogi: Syksyn teemoja ja kuulumisia


Kesälomat alkavat pian olla pidetty, mutta kesä ei vielä ole ohi. Uintikelejä ja mukavia marjastuskelejä on luvassa. Koulut alkavat viikon päästä. Tässä blogissa avaan hieman syksyn teemoja ja kuulumisia.

Koronarajoituksista on luovuttu, mutta heinäkuu osoitti, että uudet variantit leviävät helposti. Koulujen alkaessa kannattaakin olla hieman varovainen kohtaamisten kanssa ja huolehtia oma rokotussuoja kuntoon. Itse aion edelleen suojautua maskilla silloin kun ihmisiä on paljon paikalla.

Elokuun ensimmäisellä viikolla suunnitellaan perinteisesti tulevan syksyn tehtäviä ja toimia. Talousarvion valmistelu ja toimintasuunnitelman laadinta käynnistyvät talousarvion laadintaohjeen hyväksymisellä. Siinä määritellään taloudellinen kehys tulevalle vuodelle.

Neljän kuukauden aikana lasketaan tuloja ja menoja, suunnitellaan toimintaa ja mietitään mitä tulevana vuonna ja valtuustokauden seuraavan kolmen vuoden aikana tehdään. Ajatukseni on, että alustava talousarvio olisi hallituksen käsittelyssä 25.10. Hallituksen esitys valtuustolle valmistuisi marraskuun loppuun mennessä.

Hyvinvointialueet muuttavat kunnan taloutta. Syksyn aikana nähdään mihin suuntaan. Veroista valtuusto päättää marraskuun puoliväliin mennessä. Näillä näkymin veroista päätetään 14.11. valtuuston kokouksessa. Syksyllä käynnistyy myös yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta sekä käsitellään kaupungin kiinteistöstrategia ja hyvinvointisuunnitelma. Isoja asioita ovat myös sote-aseman ja uimahallin rakennushankkeiden edistäminen.

Tulevana syksynä palataan varmasti aikaan, jolloin on enemmän tapaamisia kasvokkain. Tämä tarkoittaa omassa työssäni palaamista matkustamiseen. Kutsuja erilaisiin sidosryhmätilaisuuksiin on jo syksylle tullut ja näkemystä toivotaan monen tyyppisiin asioihin. Tilaisuudet ovat pääosin muualla kuin Kuhmossa.

Sidosryhmäyhteistyö on tärkeä osa myös Kuhmon kaupungin toimintaa. Olemme mukana muun muassa erilaisissa kuntaverkostoissa. Olemme myös säännöllisesti yhteydessä esimerkiksi Metsähallituksen, Rajavartiolaitokseen, Maahanmuuttoviraston, Puolustusvoimien, Poliisin ja Suomen Ympäristökeskuksen kanssa. Tämän lisäksi yhteydenpito eri yksityisen sektorin toimijoiden kanssa on päivittäistä. Yritystoiminnan kehittäminen, yritysten hankehakemuksissa avustaminen, aloittavan yrittäjän neuvonta, investoinnit, kaavoitus ja sopimukset ovat asioita, joita täällä käsittelemme.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan muutti Kuhmon tilannetta ja strategiaa. Sodan jatkuminen tulee näkymään myös kaupungin toiminnassa ja painotuksissa. Vaikutukset ulottuvat kuhmolaisiin kotitalouksiin, yrityksiin ja kaupungin talouteen muun muassa korkeampina raaka-aineiden hintoina.

Rajakuntien verkosto ja rajaseututeemat ovat Kuhmolle tärkeitä. Varautumisen ministeriryhmä asetti valtiosihteerityöryhmän valmistelemaan ehdotuksia itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavista toimenpiteistä. Valtiosihteeriryhmälle on asetettu tavoitteeksi kuulla laajasti eri toimijoita ja käydä aktiivista vuoropuhelua. Kuhmo on aktiivisesti mukana tässä vuoropuhelussa ja jätimme heinäkuussa myös lausunnon teemaan liittyen.

Edellisellä hallituskaudella järjestettiin kerran rajakuntafoorumi. Esitys foorumin koolle kutsumisesta lähti Kuhmosta. Koimme, että rajakuntien teemoja pitäisi pystyä käsittelemään eri ministeriöiden sektorirajat ylittäen. Rajakunnilla on selkeästi omat erityisteemansa, jotka tulee tunnistaa. Olemme esittäneet uudelleen, että rajakuntien edustajat kutsuttaisiin vuosittain rajakuntafoorumiin.

Syksyltä toivon myös enemmän yhteyttä Kuhmon kyliin ja toki myös keskustassa asuviin kuhmolaisiin. Tavoitteenamme on vahvistaa vuoropuhelua ja järjestää mahdollisuuksia kohdata. Tulemme mielellämme niihin tilaisuuksiin tai paikkoihin missä kuhmolaiset normaalistikin tapaavat. Toivottavasti nähdään syksyn aikana!

Tytti Määttä
Kuhmon kaupunginjohtaja