Kaupunginjohtaja Tytti Määtän uudenvuodenpuhe Kuhmo-talolla 31.12.2018


Hyvät kuhmolaiset, vapaa-ajan asukkaat, ystävät

Uutena vuotena on tapana muistella edellistä vuotta ja suunnitella tulevaa niin henkilökohtaisesti kuin yrityksissä ja organisaatioissa. Suunnittelu on tärkeää, sillä se tuo ennustettavuutta toimintaan. Ennustettavuus taas mahdollistaa turvallisuuden tunnetta. Turvallisuus on keskeinen osa hyvää elämää.

Olin pari viikkoa sitten edustamassa Kuhmoa ja Kainuuta Brysselin joulutorilla. Suomi faktoja esitellessäni puhe kääntyi välillä onnellisuuteen. YK:n onnellisuusraportin mukaan olemme maailman onnellisin kansa.

Onnellisuus on hyvin yksilöllinen tunne ja liittyy siihen, miten me koemme elämän ylipäätään. Voiko onnellisuutta näin ollen edes mitata? Ennustettava ja riittävä tulotaso on yksi mittari, jota on käytetty onnellisuuden määrittelyssä.  On totta, että raha tuo tietyssä määrin onnea, mutta ei ole onnellisuuden tae. Onnellisuuteen vaikuttavat myös muut asiat, kuten yhteiskunnan oikeudenmukaisuus ja luotettavuus sekä oikeus ilmaista itseään. YK:n onnellisuusraportti mittaakin ehkä enemmän elämänlaatua kuin subjektiivista onnellisuutta.

Merkitsevää onnellisuuden kannalta on se, miltä oma elämä tuntuu. Jokainen on itse paras arvioimaan, onko onnellinen vai ei. Oma onnellisuutesi voi vaihdella myös ajallisesti: voit juuri tänään kokea surua, mutta olla ylipäätään tyytyväinen elämääsi.

Onnellisuus voi myös tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Se, mikä tuo onnea sinulle, ei välttämättä tuo sitä toiselle. Onni voi eri kulttuureissakin merkitä erilaisia asioita.

Kun tarkastelet tulevaa vuottasi, et voi olla täysin varma siitä, millaisia asioita tulet kohtamaan. Tulevat 10 vuotta ovat vielä epäselvemmät. Taaksepäin tarkastellessasi pystyt varmasti nimeämään asioita, jotka aiheuttivat sinulle ahdistusta, stressiä tai surua. Toisaalta kykenet hahmottamaan iloa, naurua ja helpotusta tuottaneita hetkiä. Elämän aikana koetut kokemukset vaikuttavat eri ihmisillä eri tavoin heidän kokemaansa onnellisuuteen.

Itselleni on tärkeää, että palaudun ja toivun asioista, jotka aiheuttavat onnnellisuuskatoa ja vastoinkäymisiä. On tärkeää tunnistaa, millaisilla asioilla suojaan itseäni ja että pystyn toisaalta hakeutumaan tilanteisiin, joista nautin ja jotka tuottavat minulle iloa.

Universaalisti sairaus, työttömyys tai yksinäisyys alentavat onnellisuuden tunnetta. Rakkaus, läheiset ystävät ja järkevä tarkoitus omalle elämälle lisäävät onnellisuuden tunnetta. Kaikkialla maailmassa ihmiset myös pyrkivät onneen. Suomalaiset eivät varmasti ole poikkeus kokemuksissaan. Jokaisen elämän varrelle mahtuu niin hyviä kuin huonoja hetkiä.

Onko Kuhmossa sitten mahdollisuus hyvään elämään ja onnellisuuteen? Kuntalain 1 pykälän mukaan kunnan perustehtävä on edistää asukkaittensa hyvinvointia. Siihen Kuhmossakin pyrimme.

Voimme olla ylpeitä omasta paikkakunnastamme. Yhä useampi on viime vuoden aikana saanut työtä ja työttömyysprosentti  on alhaisemmalla tasolla vuosikymmeniin. Kuhmossa metsä tuo hyvinvointia niin puutuoteteollisuuden kautta kuin meidän ihmisten kokemana hyvinvointina luontoretkillä, kalalla ja metsällä. Puhdas luonto ja asuinympäristö tuovat meille hyvinvointia. Rikas järjestöelämä ja mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ja kulttuuria ovat Kuhmossa hyvät. Meillä on myös hyvä kasvun ja oppimiseen ympäristö. Tuupalan puukoulukeskus on laajasti palkittu ja tuonut kaupungillemme näkyvyyttä. Emme kaupunkina ole keskeisten liikenneyhteyksien varrella, mutta sijaintimme idän ja lännen rajalla on kiehtova ja tekee paikkakunnastamme erilaisen. Meillä on viime vuonna ollut aihetta iloon myös niiden kuhmolaisten kautta, jotka ovat menestyneet. On onni iloita  vaikkapa Litku Klemetin, Petteri Koiviston ja Aleksi Klemetin saavutusten vuoksi.

Parasta mitä voi ihmiselle toivottaa on, että hän olisi onnellinen tulevana vuonna. Onnellista uutta vuotta -toivotus ei siis ole mikään tyhjä fraasi vaan aidosti toive, jonka toivon toteutuvan. Toivotan siis kaikille onnea vuodella 2019. Onnellisuus syntyy myös tekojen kautta. Sellaisten, joilla tuotamme toisille hyvää mieltä. Näitä tekoja voimme jokainen tehdä helposti. Hymyillä, pyytää toista kylään, tarjota apua. Niistä tulee yleensä myös itselle hyvä mieli.

Kuhmon kaupunki toivottaa onnellista uutta vuotta ja menestystä siinä, mihin ikinä aiotkin ryhtyä!