Kaupungin hankintailta pidettiin 24.2.2023


Osallistujia oli 10 yritysedustajaa. Tilaisuudessa käytiin läpi kaupungin hankintoja ja kilpailutuksia vuodelle 2023.

Hankintaillassa annettiin tietoa  tulevista hankinnoista ja niiden aikatauluista jolloin yrityksillä on aikaa paremmin valmistautua  kilpailutuksiin

Tavoitteena hankintaillalla oli Kaupungin ja yritysten välisen keskustelun lisääminen ja yhteistyön ja luottamuksen parantaminen ja kehittäminen.

Mukana hankintaillassa etäyhteydellä oli Kajaanin ammattikorkeakoululta Marisanna Jarva, joka esitteli Haka- hankeen ja Kainuun hankinta-asiamiehen palveluja.

Alla on linkit hankintainfon esityksiin.

Kuhmon kaupunki, hankinnat 2023

VesiEnergia hankinnat 2023

HAKA – Hankinnat Kainuussa haltuun -hankkeen esittely

 

Hankintaillan järjestämisestä tiedotettiin kaupungin ajankohtaista-osiossa 10.2.2023.