Kalevalankankaan kehittäminen kalevalaisuuden ja sotamatkailun näkökulmista – hankkeen ensimmäisen työpaketin kilpailutus on käynnissä


Kalevalankankaan kehittäminen kalevalaisuuden ja sotamatkailun näkökulmista -hankkeessa Kuhmon kaupunki ja Kuhmon matkailutoimijat haluavat kehittää Kalevalan aluetta niin, että matkailijat pääsevät kokemaan kalevalaisuuden ja talvisodan eri tavoin ja aistimaan molempien teemojen aikaansaamat tunne-elämykset. Hankeen työpaketti 1:n kilpailutus on käynnissä torstaihin 19.5. klo: 24.00 saakka.

Kalevalankankaan kehittämisen hanke ja taustaa

Kuhmon Kalevalankankaan kehittäminen kalevalaisuuden ja sotamatkailun näkökulmista

–hankkeen päätoteuttaja on Kuhmon kaupunki. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto yhdessä Kuhmon kaupungin, yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Rahoitusviranomaisena toimii Kainuun liitto. Hanke toteutetaan 1.3.2022-30.9.2023.

Kestävän matkailun periaatteen mukaisesti Kuhmon matkailutoimijat haluavat kehittää Kalevalan aluetta niin, että matkailijat pääsevät kokemaan kalevalaisuuden ja talvisodan eri tavoin ja aistimaan molempien teemojen aikaansaamat tunne-elämykset. Sotamatkailua halutaan kehittää niin, että matkailija pääsee kokemaan myös sodan jäljet luonnolle, ihmisille ja erityisesti naisille. Hankkeen päätavoite on kehittää erityisesti matkailun kansainvälistä liiketoimintaa. Päätuloksena Kalevalankankaan alue on hankkeen toimenpiteiden jälkeen matkailullisesti kiinnostava ja se innostaa yritystoimijoita jatkamaan vahvaa markkinointi- ja myyntityötä, joka tuo lopulta vaikuttavuutta ja elinvoimaa laajasti alueelle

Työpaketti 1: hankittavat palvelut

Työpaketissa 1 hankitaan ostopalveluna kaksi osakokonaisuutta:
1. Benchmarking – opintomatkan organisointi ja suunnittelu.
2a. Kalevalakylän ja sotamatkailun toimintaympäristön kilpailukykyanalyysi, sekä tarvittavat osakokonaisuudet kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta
2b. Kalevalakylän infrastruktuurianalyysi
2c. Yhteistyöverkoston nyky- ja tahtotila kartoituksen.

Tarjouspyyntö työpaketti1

 

Tarjoukset tulee toimittaa torstaihin 19.5.2022 klo 24.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kuhmo.fi.

Hankejuliste