Kalevalan alueesta matkailun keskus Kuhmoon! – Kalevalankankaan alueen jatkosuunnitelmia puidaan toukokuussa


Kalevalan alueen matkailullisen käytön suunnittelu jatkuu. Alueen käyttöä matkailussa on selvitetty kaupungin taholta ”Kalevalankankaan kehittäminen kalevalaisuuden ja sotamatkailun näkökulmista” -hankkeessa. Hankkeessa on selvitetty tahtotilaa Kuhmon matkailun kehittämisen ja Kalevalan alueen käytön osalta kaupungin päättäjien, alueen toimijoiden ja matkailuyrittäjien yhteisissä työpajoissa.

– Työpajojen ja haastattelujen tuloksista näkee, että alueen matkailua pidetään tärkeänä toimialana Kuhmon elinkeinokentässä, hankkeen projektipäällikkö Hannu Lehtonen toteaa.

Hänen mukaansa matkailulla voidaan nostaa Kuhmon imagoa ja toimialaan liittyvää yritystoimintaa halutaan lisätä.

– Kalevalankankaasta halutaan kehittää Kuhmon matkailun keskus, jossa esitellään Kuhmon matkailun eri teemoja, opastetaan matkailijaa, järjestetään tapahtumia, ja josta vieraat voidaan ohjata myös muihin alueen matkakohteisiin. Kalevalankankaasta voidaan luoda myös Kuhmon matkailun elämyksellinen ”lippulaiva”, jonka houkuttelemana matkailijat saapuisivat Kuhmoon, Lehtonen kertoo.

Toukokuun 2023 aikana visiota alueen kehittämiseksi tarkennetaan työryhmissä. Tavoitteena on teematyöpajoissa muodostaa yhteinen näkemys Kalevalankankaan esitettävistä sisällöistä, ansaintalogiikasta sekä infrastruktuurin käytöstä. Kesän 2023 aikana hankkeessa kartoitetaan jatkotoimenpiteet ja tehdään suunnitelma alueen infran rakentamiseksi, uuden rakentamisen suunnitelma sekä myynti- ja markkinointisuunnitelma.

Kuhmon elinkeinopäällikkö Pekka Horttanaisen mukaan tavoitteena on aloittaa syksyllä jatkohanke, jonka puitteissa alueesta tehdään kokonaisvaltainen aluesuunnitelma ja siitä visualisointi syksyn 2023 aikana.

– Erillisessä hankkeessa selvitetään alueen energiaratkaisut muun muassa uusiutuvien energioiden käytön osalta koko Kalevalankankaan kiinteistömassa huomioiden. Alueen myynti ja markkinointi aluesuunnitelmaan ja siitä tehtyyn visualisointiin pohjautuen alkaa kevään 2024 aikana ja alueen rakentaminen kesällä 2024, Horttanainen avaa aikataulua.

Kuhmon kaupungin ja Falco Regen Oy:n 10.4.2018 allekirjoittama kauppakirja Tönölän leirintäalueen määräalasta on purettu 19.4.2023 yhteisymmärryksessä kaupungin ja Falco Regen Oy:n kanssa ja Tönölän leirintäalueen maa-alue on palautunut takaisin Kuhmon kaupungin omistukseen.