Kajaanissa koronatartuntarypäs – rokotusryhmät ovat laajentuneet


Tiistain tartunta Kajaanissa laajeni tartuntaryppääksi, jossa 7 tartuntaa ja 56 karanteenia.

Tiistaina 20.4. ilmennyt koronatartunta on laajentunut ryppääksi, joista on löytynyt tähän mennessä yhteensä 7 tartuntaa. Kaikki tartunnat on todettu kajaanilaisilla. Lähes kaikki altistuneet on testattu ja karanteeniin on määrätty tähän mennessä yhteensä 56 henkilöä. Yksi tartunnan saaneista työskentelee kotisairaanhoidossa, jonka johdosta kotisairaanhoidon piirissä on asetettu 13 henkilöä karanteeniin. Kotisairaanhoidon sairastunut työntekijä on saanut koronarokotteen kahteen otteeseen. Karanteeniin asetetuista kahden kotipaikka on Paltamo, muut ovat kajaanilaisia. Tartuntaryppään alkuperä ei ole tiedossa.

Kainuun ilmaantuvuus on nyt 26,4/100 000 edel­li­sen kah­den vii­kon ajal­ta.

Ryppään ulkopuolelta on lisäksi yksi tartunta kajaanilaisella, Kainuun ulkopuolella testatulla henkilöllä. Lisäksi  Vartiuksen raja-asemalla positiivisen testituloksen antanut on käännytetty takaisin Venäjälle.

Kainuun tällä hetkellä voimassa olevia koronarajoituksia on ehdotettu jatkettavaksi 2.5. saakka.

Jatkossa ikäryhmän mukaan annettavan rokotteen voi valita

Ikäryhmä 1952-1956 –syntyneet saavat 1.5. alkaen valita ottavatko 1. rokotteena AstraZenecan (AZ) vai muun rokotteen. Ikäryhmän jo kertaalleen AZlla rokotetut rokotetaan toisellakin rokotuskerralla samalla rokotteella, eli AZlla. Uudet ajanvaraukset, joissa rokoteaika on 1.5. tai sen jälkeen, ovat nyt valinnan piirissä. Kaikki 1957 tai sen jälkeen syntyneet, jotka ovat saaneet AZ rokotteen kertaalleen, rokotetaan toisen kerran mRNA-rokotteella.

Ro­ko­tus­vuo­ros­sa ovat ikä­ryh­mien li­säk­si ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vat 1975 – 2005 syn­ty­neet, se­kä ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vat 1957 – 1971 syn­ty­neet hen­ki­löt, se­kä kaik­ki samassa taloudessa asuvat omais­hoi­ta­jat.

Riskiryhmä 1: vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila.

 • Elinsiirto tai kantasolusiirto
 • Aktiivisessa vaiheessa oleva syöpätauti
 • Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö
 • Vaikea krooninen munuaissairaus
 • Vaikea krooninen keuhkosairaus
 • Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes
 • Downin oireyhtymä

Riskiryhmä 2: vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila.

 • Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
 • Vaikea sydänsairaus
 • Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
 • Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
 • Vaikea krooninen maksasairaus
 • Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
 • Uniapnea

 Ro­ko­tu­sai­ka ke­ho­te­taan va­raa­maan en­si­si­jai­ses­ti oma­so­te-pal­ve­lun kaut­ta, jos­ta ro­ko­tu­sai­ka on mah­dol­lis­ta saa­da jo­pa sa­mal­le päi­väl­le. Pu­he­lin­pal­ve­lun ta­kai­sin­soi­tos­sa on useam­man päi­vän vii­ve.

Noin 18 000 kainuulaista on rokotettu vähintään kertaalleen 18.4.2021 mennessä. Rokotteita saadaan arviolta 2500 – 3000 annosta viikossa toukokuun loppuun saakka. Viikosta 18 alkaen merkittävä osa rokotuksista suuntautuu kertaalleen rokotettujen toiseen rokotuskertaan. Arvioimme kaikkien riskiryhmiin 1. ja 2. kuuluvien olevan rokotettuja ainakin kertaalleen toukokuun loppuun mennessä.

Va­raus- ja muut oh­jeet on koot­tu Kai­nuun so­ten in­fo­si­vul­le.

Lisätietoja:
Olli-Pekka Koukkari, Kainuun soten pandemiapäällikkö p. 044 797 4668