Kainuussa 6 uutta koronatartuntaa, ja useita kymmeniä altistuneita


Kuhmossa on todettu 28.8.20 useita toisiinsa yhteydessä olevia koronavirustartuntoja. Todettuja tartuntoja on yhteensä 6, joista viisi Kuhmossa ja yksi Kajaanissa. Tartuntoihin liittyy varmuudella yli 50 altistustapausta. Kaikki sairastuneet ovat aikuisia, eri työtehtävissä, eri työpaikoissa. Kainuun sote tiedotti perjantaina, että yksi altistumispaikka on Tuupalan koulu, mutta valtaosa altistuneista on muualla. Tuupalan koulussa on alle 10 altistunutta.

Lähes kaikki altistuneet on tavoitettu ja heihin on oltu yhteydessä, oireettomat altistuneet on määrätty tartuntatautilain mukaiseen kotikaranteeniin ja oireiset altistuneet ohjattu koronavirustestiin. Altistuneissa on sekä lapsia, että aikuisia. Hoitolaitosaltistumista ei ole tapahtunut. Niissä työpaikoissa, joissa altistumisia on syntynyt, toiminta voi jatkua normaalisti niiltä osin, kun karanteeniin määrättyjen puuttuminen vahvuudesta sallii. Oireettomia henkilöitä ei testata, eikä myöskään oireettomia altistuneita.  Mikäli henkilö on määrätty karanteeniin, negatiivinen testitulos ei vapauta siitä.

 Kainuun sote ja Kuhmon kaupunki suosittelevat että kaikki Kuhmossa ensi viikon aikana suunnitellut harrastusryhmät perutaan, että kaikki koronalle altistuneet saadaan tavoitettua. Kuhmon kaupunki peruu kaikki ensi viikolle suunnitellut ryhmätoiminnot. Myös ”ei välttämätöntä” matkustamista kuntien välillä kannattaa välttää.

Koulun sulkemiseen, tai oppilaiden etäopiskeluun siirtymiseen ei tässä tapauksessa ole edellytyksiä tai perusteita.

Perjantaina annetun kasvomaskien käyttösuosituksen myötä, Kainuun kunnat ovat aloittaneet kansalaismaskien jakamisen viikonlopun aikana tai aloittavat sen viimeistään maanantaina. Kuntien jakamat, ilmaiset kasvomaskit on tarkoitettu kaikkein heikommassa asemassa oleville, vähävaraisille kansalaisille.

 

Koronaan altistuminen

Altistumiseksi katsotaan koronavirusta sairastavan henkilön kanssa samassa huonetilassa oleilu vähintään 15 minuutin ajan, ulkona tai väljissä tiloissa kuten aulat, käytävät, kauppaliikkeet jne. alle kahden metrin etäisyydellä olo vähintään 15 minuutin ajan. Lisäksi altistumiseksi katsotaan koronavirusinfektiota sairastavan henkilön hengitystie-eritteille suojaamaton, suora altistuminen (hengitystie-eriteiden saaminen kasvoille esim.). Altistumisaika lasketaan altistusmistilanteen päättymishetkestä lukien.

 

Karanteeni

Tartuntatautiviranomainen määrää karanteeniin yleisvaaralliselle tartuntataudille altistuneen oireettoman henkilön. COVID-19 -altistuksessa yksittäisen henkilön karanteenin kesto on 14 vuorokautta altistuksen päättymisestä lukien. Perhealtistuksessa, jossa yksi perheenjäsen sairastaa, ovat oireettomat perheenjäsenet 21 vuorokautta karanteenissa oireisen sairastumisesta lukien. Karanteenin aikana syntyy oikeus tartuntatautilain mukaiseen päivärahaan, ellei etätyömahdolisuutta ja siten palkan maksun jatkoperustetta ole.

 

Eristys

Tartuntatautiviranomainen määrää ERISTYKSEEN yleisvaarallista tartuntatautia sairastavan tai kantavan henkilön. COVID-19 –sairaudessa eristys kestää 14vrk oireiden alusta minkä lisäksi oireisen henkilön on oltava vähintään 48h oireeton ennen eristyksen päättymistä. Eristyksen ajalta maksetaan sairaspäivärahaa (oireinen henkilö) tai tartuntatautilain mukaista päivärahaa (oireeton kantaja).

 

Varotoimet

Altistuneiden ja oireisten kartoitus ei koskaan tavoita kaikkia altistuneita ja altistusmääritelmän alittavat tilanteet voivat johtaa tartuntaan. Tämän vuoksi käsihygienia, matala testauskynnys ovat välttämättömiä ja joukkoliikenteessä ja julkisilla paikoilla turvaetäisyyksien ollessa riittämättömät suositellaan maskin käyttöä.

 

Mikäli epäilet koronatartuntaa

Mi­kä­li on epäi­ly ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, on syy­tä teh­dä en­sin tes­ti omao­lo.fi –pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin saa tes­tia­jan soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ko­ro­na­tes­tis­sä käy­nei­den tu­lee odot­taa tes­tin ne­ga­tii­vi­nen tu­los en­nen pa­laa­mis­ta päi­vä­hoi­toon, kou­luun tai työ­pai­kal­le.

 Kai­nuun so­te on lin­jan­nut per­hei­den ko­ro­na­tes­tauk­sen si­ten et­tä yh­den oi­rei­sen tes­taus sa­mas­sa per­hees­sä riit­tää. Ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen mu­kaan ko­ko per­he on ne­ga­tii­vi­nen ellei tiedossa ole altistumista COVID-19 infektiolle tai ulkomaan matkaa 14vrk sisällä oireiden alusta. Mi­kä­li tie­dos­sa on ul­ko­maan mat­ka tai al­tis­tu­mi­nen CO­VID-19 in­fek­tiol­le 14 vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta, tu­lee kaik­ki oi­rei­set tes­ta­ta.

 

Kasvomaskin käyttö (THLn ohje)

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii, aivastaa, puhuu tai laulaa. Osa COVID-19-tartunnan saaneista henkilöistä ei saa lainkaan oireita tai oireet ovat hyvin vähäisiä, ja tästä syystä henkilö ei ole tietoinen tartunnastaan. Virus voi tarttua jo muutama päivä ennen oireiden alkua. Tutkimuksissa on kuvattu tilanteita, joissa oireeton henkilö on tartuttanut muita ahtaissa sisätiloissa.

 Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaskeja on monenlaisia: erilaiset itse valmistetut tai kaupoista hankittavat kankaasta tai muista materiaaleista valmistetut maskit. Kasvomaski ei ole varsinainen hengityksensuojain, eikä se suojaa tehokkaasti käyttäjäänsä. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti. 

 Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille. (THL)

Video: THLn suojainohjeet 

 

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran sunnuntaina 29.8. klo 15 mennessä.

 

Lisätietoja

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja 044 777 3033

Olli-Pekka Koukkari, pandemiapäällikkö, hallintoylilääkäri 044 797 4668

Tytti Määttä, Kuhmon kaupunginjohtaja 044 7255 220​