Kainuun SOTE:n ohje koronavirusepäilytapauksissa


Potilaiden ohjautuminen

Asiakkaita ohjeistetaan kaikissa epidemian eri vaiheissa ottamaan ensisijaisesti yhteys Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ympärivuorokautiseen puhelinpäivystykseen puh. 116 117  (Lankanumerosta soitettaessa 6156 6000) tai toissijaisesti oman terveysaseman päivystykseen influenssapäivystysnumeroon tai työterveyshuoltoon.

Puhelinohjausta ja neuvontaa tehostetaan siten, että ihmisten liikkuminen ja yhteen keräytyminen pyritään minimoimaan tartuntojen välttämiseksi. Potilaiden hoito toteutetaan pääsääntöisesti kotihoidossa oireiden mukaisesti. Potilaiden ohjaus tapahtuu sairaanhoitajan suorittaman hoidontarpeen arvioinnin mukaisesti terveysasemien influenssavastaanotoille, erikoissairaanhoitoon tai kotihoitoon. Tarvittaessa konsultoidaan päivystävää lääkäriä, joka tekee päätöksen kutsutaanko potilas vastaanotolle, ohjeistus potilaille annetaan puhelimitse. Vastaanoton vastuulääkärit ja osastonhoitajat johtavat toimintaa terveysasemilla.