Kainuun soten koronatiedote – Koko Kainuun alueelle välitön kasvomaskisuositus, Kuhmossa 3 tartuntaa, ja useita altistuneita


Kuhmossa on todettu 3 uutta koronatapausta. Altistuneita on useita ja keskeisin altistumispaikka on Tuupalan alakoulu, puukoulun puoli. Tartunnan jäljitys on käynnistetty ja altistuneita on ryhdytty kontaktoimaan Kainuun soten toimesta.

Hengitystieoireisia kansalaisia pyydetään hakeutumaan koronatestiin ja välttämään kontakteja muihin ihmisiin testituloksen saamiseen saakka.

Suojainsuositus voimaan Kainuussa välittömästi

Kainuun sote suosittelee koko Kainuun alueelle kasvomaskien käyttöä alkaen välittömästi. Maskeja suositellaan käytettäväksi tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Kuntien tulee huolehtia, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on saatavissa maskeja ilmaiseksi. Kuhmossa kansalaismaskien jako hoidetaan Kuhmon kaupungin toimesta. Maskijakelu on tänään kaupungintalon Infossa (Kainuuntie 82) tänään perjantaina klo 15-18, lauantaina klo 9-11.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollossa otetaan väittömästi käyttöön hengistyssuojaimet kaikessa fyysisiä kontakteja käsittävässä potilas- ja asiakastyössä.

 

Kuhmon ylioppilasjuhla lauantaina virtuaalisesti

Kuhmon lukion tälle perjantaille suunnitellut ylioppilasjuhlien harjoitukset perutaan altistumisien vuoksi. Ylioppilasjuhla järjestetään virtuaalisesti. Linkki juhlaan julkaistaan lukion sivuilla huomenna n. klo 11.00.

Kotona järjestettävissä ylioppilasjuhlissa tulee olla erityisen varovainen ja muistaa käsihygienia ja turvavälit. Jatkojuhlien järjestämistä ei suositella tässä tilanteessa.

Seuraavalle viikolle Kuhmoon sovittu Taiteiden Yö –tapahtuma on peruttu samasta syystä.

 

Kainuun soten hoivayksiköissä vierailukielto

Kainuun soten hoivayksiköissä on toistaiseksi voimassa vierailukielto tästä päivästä lukien.

 

Perheessä yhden oireisen testaaminen riittää

Kai­nuun so­te on lin­jan­nut per­hei­den ko­ro­na­tes­tauk­sen si­ten et­tä yh­den oi­rei­sen tes­taus sa­mas­sa per­hees­sä riit­tää. Ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen mu­kaan ko­ko per­he on ne­ga­tii­vi­nen ellei tiedossa ole altistumista COVID-19 infektiolle tai ulkomaan matkaa 14vrk sisällä oireiden alusta. Mi­kä­li tie­dos­sa on ul­ko­maan mat­ka tai al­tis­tu­mi­nen CO­VID-19 in­fek­tiol­le 14 vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta, tu­lee kaik­ki oi­rei­set tes­ta­ta.

 

Mikäli epäilet koronatartuntaa

Mi­kä­li on epäi­ly ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, on syy­tä teh­dä en­sin tes­ti omao­lo.fi –pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin saa tes­tia­jan soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ko­ro­na­tes­tis­sä käy­nei­den tu­lee odot­taa tes­tin ne­ga­tii­vi­nen tu­los en­nen pa­laa­mis­ta päi­vä­hoi­toon, kou­luun tai työ­pai­kal­le.

 

Tiedotus

Kuhmon kaupunki tiedottaa asiasta omalla Facebook sivullaan tänään klo 18. Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran lauantaina 29.8. klo 15 mennessä.

 

Lisätietoja

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja 044 777 3033

Olli-Pekka Koukkari, pandemiapäällikkö, hallintoylilääkäri 044 797 4668

Tytti Määttä, Kuhmon kaupunginjohtaja 044 7255 220

Katso THLn kasvosuojainohjeet videolta.