Kainuun sote tiedottaa: Kotihoidossa otettiin käyttöön kuvapuhelinpalvelu


Kotihoidossa on otettu käyttöön 6.7.2020 alkaen uutena palveluna kuvapuhelinpalvelu

Kuvapuhelinpalvelussa kotihoidon hoitaja tapaa asiakkaan kuva- ja puheyhteyden avulla. Asiakas saa kotihoidosta tablet -laitteen, jonka käytössä asiakas/omainen saa kotihoidon hoitajilta opastusta ja neuvontaa. Laitteen käyttö on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi. Palvelua aloitettaessa kotihoidon hoitaja on paikalla, kun asiakkaaseen otetaan yhteys. Näin varmistetaan, että palvelumuoto sopii asiakkaalle. Tavoitteena on, että palvelulla korvataan osa asiakkaan kotihoidon käynneistä.

Videokuvan välityksellä hoitajan on mahdollista tukea asiakkaan selviytymistä omatoimisesti arjen askareissa ja päivittäisissä toimissa. Se antaa asiakkaalle mahdollisuuden monenlaiseen ohjattuun tekemiseen ja kuulumisten vaihtoon hoitajan kanssa. Sillä voidaan tukea asiakkaan lääkehoidon toteutumista, varmistaa ruokailua tai ohjata vaikkapa kotijumpassa.

Kuvapuhelinpalvelusta ei aiheudu asiakkaalle lisäkustannuksia, vaan se sisältyy säännöllisen kotihoidon maksuun.

Kuvapuhelinlaitetta voi käyttää myös yhteydenpidossa omaisten kanssa. Palveluun on mahdollista liittää viiden omaisen yhteystiedot.

Kuvapuhelinpalvelusta voi kysyä lisää kotihoidon henkilökunnalta.

Lisätietoja: Marja Heikkinen, palvelupäällikkö 044 7773065