Kainuun maakunnan alueelle uusia rajoituksia tartuntatautilain 58 §:n mukaisesti


Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Kainuun maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä, sekä kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.

Näiden kuntien alueilla voidaan kuitenkin järjestää sisätiloissa yli 10 (kymmenen) henkilön sekä alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yli 50 (viidenkymmenen) henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta (liite 1). Määräys on voimassa ajalla 6.8.2021 – 27.8.2021.

Kainuun maakunnan tilanteesta

THL:n tartuntatautirekisterin tiedon (28.7.2021) mukaan ilmaantuvuusluku Kainuun sairaanhoitopiirissä viimeisen kahden viikon ajanjaksolta on 119,8 ja sitä edeltävän jakson 40,4 (tapausta 100 000 asukasta kohden). Vastaavat COVID-19 -tapausmäärät ovat 86 ja 29. Ilmaantuvuusluku on sairaanhoitopiireistä kolmanneksi korkein. COVID-19 -potilaiden sairaalahoito on voitu Kainuussa toteuttaa ilman erityisjärjestelyjä sujuvasti ja koko epidemian aikana Kainuun keskussairaalassa on ollut vain muutamia potilaita kerrallaan. Kainuun kunnat ovat toteuttaneet koronaviruksen torjuntatoimia koordinoivan alueellisen yhteistyöryhmän suositukset toimenpiteinä valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Virusmuunnosten osuus on huomattavan suuri.

Positiivisten testien osuus viikolla 29 on 2,1 %, testimäärä n. 2700. Kainuun soten oman seurannan mukaan ilmaantuvuus 98,6 / 100 000 / 14 vrk ja ulkomaalaisten positiivisten testien osuus huomioiden 105,9. Tartunnat jäljitettävissä 90 %, kaksi koronapotilasta on sairaalahoidossa. Tartuntojen jäljitys vaikeutunut ja osin ruuhkautunut, mutta hallittavissa. Testimäärä on noussut huomattavasti.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös perustuu tämänhetkiseen alueellisen tilanteen kokonaisarvioon, jossa on arvioitu COVID-19 -taudin alueellisia tosiasiallisia vaikutuksia kansanterveyteen.

Alueellinen epidemiologinen tilanne Kainuun maakunnan alueella on heikentynyt useiden viikkojen ajan, eikä aiemmin annetuilla suosituksilla ja paikallisella yhteen kuntaan kohdistuvalla rajoituspäätöksellä ole saatu aikaan tartuntamäärien riittävää hillintää. Sairaalanhoidon kuormitus Kainuussa on matala, mutta tartunnanjäljitys ja testauskapasiteetti voivat vaarantua, mikäli rajoitustoimia ei tehdä. Merkittävä osuus Kainuun väestöstä on vielä rokottamatta, mistä voi aiheutua näille ihmisille vakavia haittoja, jos koronavirus leviää maakunnan alueella rajoittamattomasti.