Kainuun koronatilanne perustasolla, syyslomalaisia kehotetaan lomailemaan turvallisuus huomioiden


Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne on pe­rus­ta­sos­sa, vii­mei­sin tar­tun­ta on to­det­tu 1.10.

Kou­lu­jen syys­lo­mat al­ka­vat vii­kon­lop­pu­na. Syys­lo­ma­lai­sia kan­nus­te­taan la­taa­maan ko­ro­na­vilk­ku mat­ka­pu­he­li­meen­sa, nou­dat­ta­maan tur­va­vä­le­jä, kä­si­hy­gie­niaa ja ys­ki­mi­soh­jei­ta se­kä alueel­lis­ta mas­ki­suo­si­tus­ta syys­lo­ma­koh­tees­ta riip­pu­mat­ta. Mat­kus­ta­mis­ta suo­si­tel­laan vain eh­dot­to­mas­ti ter­vee­nä. Ko­ro­na­vilk­ku­so­vel­luk­sen käyt­töä suo­si­tel­laan. Mi­kä­li ko­ro­na­vil­kun kaut­ta tu­lee al­tis­tu­mi­sil­moi­tus, en­sim­mäi­se­nä tu­lee ol­la yh­tey­des­sä omal­le ter­vey­sa­se­mal­le, jos­sa mää­ri­tel­lään on­ko al­tis­tu­mi­nen ta­pah­tu­nut ja on­ko syy­tä ha­keu­tua tes­tiin.

Lisää tietoa Koronavilkusta ja latauslinkki: koronavilkku.fi

Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­teen ajan­ta­sai­nen ti­lan­ne­tie­to ja Kai­nuun so­ten tie­dot­teet on koot­tu so­ten verk­ko­si­vuil­le: so­te.kai­nuu.fi ”ko­ro­nain­fo” lin­kin al­le.

Lisätietoja

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja 044 777 3033

Olli-Pekka Koukkari, hallintoylilääkäri 044 797 4668

sote.kainuu.fi

www.facebook.com/kainuunsote

www.twitter.com/kainuunsote