Elävä Kainuu Leaderin yritys- ja hanketukirahoitukset haettavissa


Elävä Kainuu Leader myöntää rahoitusta yrityksille, hankkeille ja nuorten ROJEKTI -hankkeille. Yritys- ja hanketuet ovat nyt haettavissa!

Elävä Kainuu Leaderilta voi hakea yritystukia ja yritysryhmähankkeita, yhteistyötoimenpiteen elinkeinoja edistäviä hankkeita, yleishyödyllisiä hanketukia ja nuorten ROJEKTI -rahoitusta.

Kun suunnittelet hanketta, ole yhteydessä Elävä Kainuu Leaderin henkilöstöön soittamalla tai laittamalla suunnitelmastasi taustatietoa sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kainuuleader.fi.

Syksyn rahoitushakemusten jättö- ja käsittelyajat

Yritystuet ja yritysryhmähankkeet, yhteistyötoimenpiteen elinkeinoja edistävät hankkeet:

  • 2. hakujakso päättyy 7.10.2021, hallitus kokoontuu 4.11.2021
  • 3. hakujakso päättyy 11.11.2021, hallitus kokoontuu 9.12.2021

Yleishyödylliset hanketuet ja Rojekti-rahoitus:

  • hakujakso päättyy 7.10.2021, hallitus kokoontuu 4.11.2021

Yritystuet

Yritystukea voidaan myöntää pienille aloittaville ja toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille (alle 10 htv). Tavoitteena on saada maaseutualueelle uusia palveluita ja työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudun yrittäjät – maatilakytköstä ei vaadita.

Tukimuotoja ovat mm. perustamistuki ja investointituki. Yritystuen yleisiä edellytyksiä on esimerkiksi se, että yritystoimenpide sopii kehittämisohjelmien tavoitteisiin, yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja yritys on pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle. Tukea ei myönnetä yrityksen tavanomaiseen toimintaan.

Yritystuista ja rahoituksen hakuedellytyksistä voit lukea lisää täältä.

Hanketuet

Hanketuet kohdistetaan yleishyödyllisiin kehittämis- ja investointitoimenpiteisiin. Rahoitusta voivat hakea yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt kuten rekisteröidyt yhdistykset, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt.

Hanketuen yleisiä edellytyksiä on mm. yhteishyödyllisyys, hankkeen myötä uuden syntyminen ja toimenpiteiden sopiminen kehittämisohjelman tavoitteisiin.

Hanketuista ja rahoituksen hakuedellytyksistä voit lukea täältä.

Nuorten ROJEKTI -rahoitus

ROJEKTI on Elävä Kainuu LEADER ry:n rahoitusväline 12 – 29 -vuotiaiden nuorten ikiomien rojektien toteuttamiseen.

Hakijana oltava vähintään kolmen nuoren muodostama ryhmä. Rojekti voi olla esimerkiksi

  • oman tapahtuman tuottaminen
  • harrastusmahdollisuuksien edistäminen/parantaminen tai
  • ihan jonkun uuden idean toteuttaminen

Homman nimi kuitenkin on, että idea on lähtöisin nuorilta ja rojekti toteutetaan nuorten voimin. Kokeneemmilta konkareilta voi ja saa toki pyytää apua, mutta keskiössä ovat nuorten omat tarpeet, tavoitteet ja toteutustavat.

Kokeilu-/harjoitusyritystoimintaan liittyvissä rojekteissa hakijana voi olla myös yksittäinen nuori. Harjoitusyritystoiminnassa on kysymys pienimuotoisesta, harrastusluonteisesti tehtävästä yritystoiminnasta, jolla voi luoda itselleen vaikkapa kesätyöpaikan.

Rahoitusta voi saada 100 – 1 000 euroa rojektia kohden. Rahoitus tulee 100%:sti Hyrynsalmen, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnilta sekä Kuhmon kaupungilta, jotka näkevät nuorten osallisuuden ja oman tekemisen tukemisen tärkeäksi. Luonnollisesti rojektit on myös toteutettava näiden kuntien alueilla.

Lisää tietoa ROJEKTI -rahoituksen säännöistä ja ehdoista luettavissa täältä.