Kainutlaatuinen työelämä tutuksi – tule kuulemaan lisää hankkeesta


Kainuussa on käynnistynyt Kainutlaatuinen työelämä tutuksi – hanke, jonka tavoitteena on saattaa välivuotta viettävät nuoret tulevaisuuden Kainuun työelämän sekä työelämään johtavien korkeakouluopintojen pariin. Hankkeen lähtökohtana on huoli Kainuuta uhkaavasta työvoima- ja osaajapulasta korkea-asteen tutkintoa vaativissa työtehtävissä. Maakunta menettää nuorta potentiaalia tulevaisuuden työelämätarpeestaan oman oppilaitosverkoston ollessa kapea-alainen ja nuorten muuttaessa korkeakouluopintojen vuoksi pois Kainuusta. Korkea-asteen osaajia kuitenkin tarvitaan, jotta maakunnan elinvoimaisuus ja kehitys säilyvät.

Kainutlaatuinen työelämä tutuksi -infopäivä 25.2.2022 klo 10

Jos organisaationne on kiinnostunut tarjoamaan työkokeilupaikkoja nuorille, tule kuuntelemaan Kuhmon työelämälle suunnattua hankkeen tarkempaa esittelyä Zoomiin perjantaina 25.2.2022 klo 10.

Linkki tapaamiseen: https://us02web.zoom.us/j/84363887011.

Meeting ID: 843 6388 7011

Hankkeen toimintamalli

Kainutlaatuinen työelämä tutuksi – hanketoiminta pyrkii vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin kiinnittämällä nuoria osaksi kainuulaista työ- ja elinkeinoelämää varhaisessa vaiheessa. Tätä tavoitellaan hankkeen toimintamallilla, jossa toiselta asteelta valmistuneelle, välivuotta viettävälle nuorelle etsitään kolme kahden kuukauden kestoista työkokeilupaikkaa korkea-asteen osaamista vaativilta, nuorta kiinnostavilta aloilta. Samanaikaisesti nuori suorittaa alaan liittyviä tutustumisopintoja avoimen korkeakouluopetuksen tarjonnasta, edistäen näin akateemisia opiskeluvalmiuksiaan ja tutustuen vaihtoehtoisiin opiskelutapoihin. Toimintamalli kannustaa nuoria välivuoden proaktiiviseen käyttöön. Hankkeen toiminta pyritään toteuttamaan niin, että nuori on oikeutettu työttömyysetuuksiin.

Kainuulaiselle työ- ja elinkeinoelämälle hanketoiminta tarkoittaa tulevaisuuden osaajien rekrytoimista ja sitouttamista organisaation toimintaan ja kehitykseen ennakoiden ja pitkällä tähtäimellä. Nuorille tutut työelämäkontaktit edesauttavat työhön hakeutumisessa takaisin kotiseudulle tutkinto-opiskelun jälkeen.

Kainutlaatuinen työelämä tutuksi on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja se on osa Euroopan sosiaalirahaston työllisyyttä sekä taloudellista ja sosiaalista koheesiota edistävää toimintaa. Hankkeen toiminta-aika on 08/2021–08/2023.

Tutustu lisää hankkeen nettisivuilla: https://www.kainutlaatuinen.fi/.

Seuraa somessa Facebookissa ja Instagramissa.

 

Lisätietoja hanketoiminnasta

Mira Huotari, hankepäällikkö Kainutlaatuinen työelämä tutuksi p. 040 1488 591 mira@kainula.fi

Minna Heiskanen hanketyöntekijä Kainutlaatuinen työelämä tutuksi p. 044 1488 596 minna@kainula.fi