Kuhmon kaupunginhallitus päätti 7.4.2020 toimista suhteessa yrityksiin ja yhteisöihin koronakriisin aikana


- Meille on äärimmäisen tärkeää, että yritykset saavat apua tässä tilanteessa matalalla kynnyksellä. On kaikkien etu, että yritysten kyky työllistää poikkeusolojen jälkeen säilyisi. Myös yrittäjien omaan jaksamiseen haluamme panostaa, kaupunginjohtaja Määttä kertoo.

Kaupunginjohtaja Tytti Määttä kertoo, että kaupunki seuraa aktiivisesti tilannetta ja tekee tarvittaessa uusia päätöksiä.  Myös kaupungin oma taloudellinen tilanne on kääntynyt erittäin haastavaksi ja kaupunki haluaa odottaa myös valtion toimet suhteessa kuntiin.

– KH:n päättämillä toimilla on erityisesti merkitystä yritysten kassan riittävyyden näkökulmasta. Yhteisöille ja järjestöille on erityistä merkitystä sillä, että emme peri takaisin annettuja avustuksia. Tällä on iso merkitys myös kuhmolaisille kulttuuritapahtumille jatkossa (Kuhmon Kamarimusiikki, Sommelo ja Joutsentanssi), Määttä lisää.

Kehitysjohtaja Soile Holopainen kertoo, että yrityksiä voidaan ja halutaan auttaa monilla eri tavoilla. Myös henkinen tuki on tärkeää.

– Yrityksille tiedot on koottu kaupungin nettisivuille helposti löydettäväksi, jotta niitä ei tarvitse etsiä usealta eri foorumilta

Kaupunki on auttanut myös ravintola- ja kaupan alaa aktivoimalla heitä take away- ja kotiinkuljetuspalveluihin ja laittamalla paikallislehteen näiden yritysten mainoksen.

– Keräämme ajankohtaiset tiedot aina kaupungin nettisivuille ja markkinoimme niitä some-kanavissa. Ostimme myös paikallislehden peittojakelun, Holopainen kertoo.

Kuhmon yrittäjät ja yritysten edustajat kokoontuvat kaupungin kanssa myös yhteiseen kriisiryhmän viikoittain. Ryhmän ensimmäinen etäpalaveri oli viimeviikolla.

– Yritykset ottavat matalalla kynnyksellä yhteyttä ja niitä, jotka eivät ole vielä ottaneet kehotan olemaan yhteydessä heti jos tarve vaatii. Soile Holopainen ja Kari Malinen on tavoitettavissa ja tekevät pyyteettömästi työtä yritysten hyväksi, Määttä muistuttaa.

– Lisäksi olemme siirtäneet talousjohtaja Eija Janssonin työresurssia elinkeinopalveluihin avuksi yksinyrittäjien tuen kartoittamiseen ja ottamaan yhteyttä yrityksiin, hän lisää.

Maaseutupuolella palvelevat Susanna Eskola ja Liisa Yrttiaho. Kaupunki haluaa turvata poikkeusoloissakin viljelijöiden tukiprosessit. Woodpolis-hanke on myös resurssina ja hankkeen puitteissa tehdään toimenpiteitä ja edistämme puutuoteklusterin toimintaa myös poikkeusoloissa.

 

Kuhmon kaupungin toimet suhteessa yrityksiin ja yhteisöihin koronakriisin aikana

 

 • Kaupungin tai sen yhtiöiden tiloissa vuokralla oleville voidaan tar­vit­taes­sa myöntää maksulykkäystä vuokraan maksimissaan 3 kuukauden ajalta.
 • Siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu ta­kai­sin­mak­su­so­pi­muk­si­neen ja annetaan enintään 24 kuukauden takaisinmaksuaika.
 • Vuokran lykkäämisestä ja maksujärjestelystä päätöksen tekee kunkin yhtiön hal­li­tus ja kaupungin tilojen osalta kaupunginjohtaja. Asian hallitukselle valmistelee yhteistyössä yhtiön toimitusjohtaja, kaupungin kehitysjohtaja ja talousjohtaja.
 • Asiasta laaditaan sopimus. Sopimukseen tulee kirjata liitteenä toi­men­pi­teet, joilla yritys selviää kriisitilanteen yli. Toimenpiteiden valinnassa aut­ta­a kaupungin elinkeinopalvelut.
 • Työ – ja elinkeinoministeriön yksinyrittäjän avustuspäätökset delegoidaan kehitysjohtajalle.

 

Lisäksi

 • Kaupungin ostolaskujen maksuehtoa on muutettu siten, että kuh­mo­lais­ten yritysten laskutuksessa voidaan käyttää eräpäivää per. heti. Asiasta infotaan kuhmolaisia yrityksiä. Muutoksen seu­rauk­se­na laskuttajat saavat pääomat huomattavasti nykyistä no­peam­min.
 • Kaupungin lähettämien laskujen normaali maksuehto on 14 tai 21 päivää. Kuh­mo­lais­ten yritysten maksuaika pitenee 30 vuorokauteen.
 • Kaupunki pyrkii aikaistamaan omia hankintoja ja tekemään pien­han­kin­to­ja paikallisista yrityksistä.

 

Yhteisöt

 • Kaupungin sulkemissa kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa toimivien vuok­ra­lais­ten vuokraa ei peritä siltä ajalta, kun kaupunki on määrännyt tilat sul­jet­ta­vik­si.
 • Jo päätettyjä avustuksia ei peritä takaisin kulttuuri-, nuoriso-, kylä- ja lii­kun­ta­yh­dis­tyk­sil­tä.

 

Vetoomukset:

 • Kaupunki vetoaa paikallisiin yrityksiin, että ne toteuttavat mahdollisuuksiensa mu­kaan kunnan edellä linjaamia toimenpiteitä myös omassa toiminnassaan.
 • Kaupunki vetoaa kuntalaisiin, että jokainen pyrkii ostokäyttäytymisessään huo­mioi­maan paikallisten yritysten palvelut ja tarjonnan.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi myös erillisen liitteen hankintaohjeisiin, joka on määräaikainen. Liitteessä ohjeistetaan pienhankintojen tekemisestä kriisin aikana.

 

Lisätietoja antavat:

kaupunginjohtaja Tytti Määttä, puh. 044 725 5220 ja

ke­hi­tys­joh­ta­ja Soile Holopainen, p. 044 7255 304.