Johanna Vilhunen aloitti Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi hankkeen projektipäällikkönä


 

 

Kasvokuva Johanna VilhusestaElinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi hankkeessa projektipäällikkönä ja yhteyshenkilönä 1.3. alkaen on aloittanut kuhmolaislähtöinen matkailualan restonomi Johanna Vilhunen. Hankkeen etenemisestä tullaan tiedottamaan ainakin Kuhmon ja Suomussalmen kuntien sivuilla.

Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi mukaan kehitystyöhön, jonka tavoitteena on alueen kilpailuedun parantaminen ja sen myötä yritysten kannattavuuden ja elinvoimaisuuden kasvaminen myös uusien kohderyhmien keskuudessa. Tavoitteena on vahvistaa luonto- ja kulttuurielämyksiä, jonka seurauksena myös yksittäiset matkailijat löytävät ne vaivattomasti. Toimenpiteitä ovat digitaalisen löydettävyyden parantaminen, esteettömien-, maastopyöräily- ja kulttuurireittien (mm. sotahistoria), kalastusmatkailun tunnistaminen ja kehittäminen.

Ensi töikseen aloitamme paikallisten tahojen kontaktoinnin olemassa olevista alueen palveluista, tarpeista ja kehittämiskohteista. Lisäksi kartoitetaan hankkeen yhtymäkohdat jo olemassa oleviin ja tuleviin hankkeisiin. Tulemme järjestämään hankkeen tiimoilta yhteisiä työpajoja ja koulutuksia, joista tiedotetaan erikseen.

Hankkeen päätoteuttajana on Kuhmon kaupunki ja osatoteuttajana Suomussalmen kunta. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto yhdessä Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan kanssa. Rahoitusviranomaisena toimii Kainuun liitto. Hanke toteutetaan 1.1.2021-30.6.2023.

Olethan yhteydessä kehitysyhteistyön merkeissä!

Johanna Vilhunen, johanna.vilhunen@kuhmo.fi, p. +358 40 5583 904.

 

Logoja