Infotilaisuus: Kainuussa syksyllä 2024 käynnistyvät varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan koulutukset


Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta käynnistää varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan tutkintokoulutuksia yhteistyössä Kajaanin ja Iisalmen kaupunkien kanssa syksyllä 2024.

Valmistelussa ovat seuraavat koulutukset:

  • Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), yhteistyökoulutus Kajaanin ja Iisalmen kanssa (OPETOP), 40 aloituspaikkaa.
  • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, erityispedagogiikan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v), yhteistyökoulutus Kajaanin ja Iisalmen kanssa (OPETOP), 20 aloituspaikkaa.
  • Erilliset erityisopettajan opinnot, yhteistyökoulutus Kajaanin ja Iisalmen kanssa (OPETOP), 20 aloituspaikkaa.

Koulutusten valintaperustevalmistelu käynnistyy lähiaikoina. Valintaperusteet ja tiedot koulutuksista tullaan julkaisemaan Opintopolussa lokakuussa 2023. Haku koulutuksiin järjestetään 3.3.2024 klo 8.00 – 27.3.2024 klo 15.00. Opinnot alkavat syksyllä 2024. Koulutukset järjestetään Oulun yliopiston opetussuunnitelmien mukaisesti. Valitun opiskelijan tulee sitoutua näiden koulutusten suorittamiseen.

Koulutuksiin hakeutuminen vaatii mm. aikaisempia opintoja, joiden suorittaminen kannattaa aloittaa opiskelijaksi hakevan heti avoimessa yliopistossa. Varhaiskasvatuksen opettajakoulutusta varten suositellaan suoritettavaksi kasvatustieteen perusopinnot 25 op. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisteriohjelmaan ja erillisiin erityisopettajan opintoihin vaaditaan erityispedagogiikan perusopinnot 25 op. Tarkemmat vaatimukset koulutuksiin julkaistaan syksyllä 2023 osana valintaperusteita.

Koulutukset järjestetään monimuotokoulutuksina. Koulutuksessa hyödynnetään muun muassa lähiopetusta, verkko-opetusta ja työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutuksiin sisältyvät ohjatut harjoittelut (työssäoppiminen). Koulutuksiin sisältyvät harjoittelujaksot pyritään järjestämään Kainuun ja Ylä-Savon oppilaitoksissa ja varhaiskasvatusyksiköissä. Valitun opiskelijan on sitouduttava koulutuksen järjestäjän aikatauluttamaan lähi- ja etäopetukseen sekä varattava aikaa muulle itsenäiselle- ja ryhmätyöskentelylle. Opetus järjestetään pääosin arkisin klo 8–16 välillä. Esimerkiksi lähiopetukseen osallistuminen ja harjoitteluiden suorittaminen on täysipäiväistä
opiskelua. Koulutusten lähiopetus tapahtuu Kajaanissa.

Koulutusten järjestämisestä järjestetään infotilaisuudet 8.6.2023 seuraavasti:

Voit käydä esittämässä kysymyksesi etukäteen tämän Webropol-linkin kautta 6.6.2023 klo 9:00 mennessä: https://link.webropol.com/s/erkoinfotilaisuus

Infotilaisuuksia ei tallenneta. Lisätietoja voit tarvittaessa kysyä sähköpostitse: study.education@oulu.fi