Kuntalaisten hyvinvoinnin kokemustietoa kerätään Kuhmossa kyselyllä


Kesäkuussa Kuhmon kaupungin hyvinvointijohtoryhmä kerää kuntalaisilta kokemustietoa tulevan valtuustokauden suunnittelutyötä varten Hyvinvointikyselyllä. Kysely on avoin kaikille kuntalaisille.

  • Hyvinvointijohtoryhmä Kuhmossa toimii monialaisena työryhmänä eli ryhmässä on edustusta kaikilta hallinnon aloilta ja useista eri sidosryhmistä. Hyvinvointikysely on valmisteltu johtoryhmän yhteistyönä, taustoittaa hyvinvointijohtoryhmän sihteeri, hyvinvointiaktivaattori Riikka Kähkönen.

Kaupungin tehtävä on seurata asukkaidensa hyvinvointia, terveyttä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tämä tarkoittaa erilaisen hyvinvointitiedon tuottamista.

  • Kuhmon kaupungissa on alkanut valtuustokauden (2021-2025) laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä kaupungin strategian laatiminen, kertoo kaupunginjohtaja Tytti Määttä hyvinvointijohtoryhmän puheenjohtajana. Tarkoituksenamme on hyödyntää kuntalaisten arvokasta kokemustietoa kaupungin strategian ja hyvinvointikertomuksen laadinnassa, jatkaa Määttä.

Kuntalaisen hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistäminen on kuntien ydin tehtävä, joka on kirjattu kuntalain 1 §:ään.

Hyvinvointi merkitsee jokaiselle kuntalaisille erilaisia asioita. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä. Kaupunki huolehtii puhtaasta ja terveellisestä asuinympäristöstä sekä monipuolisista harrastusmahdollisuuksista.

Asukkaiden hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, työllistymiseen ja toimeentuloon, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön tilaan, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kaupungin hoitamiin tehtäviin.

Kuntalaisten osallistaminen ja osallistuminen oman hyvinvoinnin suunnitteluun ja edistämiseen on tärkeää – siksi myös Sinun vastauksesi on arvokas!

Kyselyyn vastataan sähköisesti:

  • Linkki kyselyyn Hyvinvointikysely 2021 
  • Tarvittaessa kirjastolla on mahdollisuus käyttää tietokonetta kyselyyn vastaamisessa

Paperiversioita on jaettavissa kirjastolla, uimahallilla ja Lähiötuvalla niiden aukioloaikoina, mikäli kuntalaisella ei ole mahdollista vastata sähköisesti. Myös vastattujen kyselyjen palautus tapahtuu samoihin paikkoihin.

Kysely on laaja, koskien yksilön omaa hyvinvointia sekä hänen kokemustaan tarjolla olevista palveluista. Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 30 minuuttia. Toivomme, että voisit käyttää tämän arvokkaan ajan, jotta saamme riittävästi kokemustietoa Kuhmon kehittämiseen. Kysely on anonyymi eli henkilön tunnistamista ei voi tehdä. Kyselyssä ei kysytä vastaajan nimeä.

Vastausaikaa on 24.6.2021 saakka. 

Tuloksista julkaistaan kooste kuhmo.fi -sivuilla tulosten valmistuttua syksyn 2021 aikana.

Lisätietoja:
Riikka Kähkönen, hyvinvointiaktivaattori p. 044 725 5423 riikka.kahkonen@kuhmo.fi