Hyvät kuhmolaiset ja uudenvuoden juhlijat!


Luonto on siitä viisas, että se pakottaa meidät siihen, mihin emme itse pysty. Korona on muuttanut ainakin hetkellisesti, ellei pysyvästi, asioita, joita pidimme itsestäänselvyyksinä ja jopa mahdottomina muuttaa.

En usko, että voimme enää palata ns. vanhaan normaaliin, sillä uudet kokemukset ovat muuttaneet meitä pysyvästi. Uusi on jotain sellaista, joka haastaa ajattelukykymme.

Olemme myös saaneet nähdä miten tila, jota maaseudulla ja erämaassa on, antaa meille vapautta ja mahdollisuuksia silloinkin kun elämämme muutoin on ollut rajoitettua koronan vuoksi.

Luonto on myös hoivannut ihmisten mieliä lukuisilla erilaisilla tavoilla vuoden aikana. Luonto siis myös antaa: hyvinvointia ja viime syksynä erityisen hyvän marja- ja sienisaaliin.

Hyvät kuulijat

Omalta osaltani korona muutti myös arjen. Työmatkat vaihtuivat etäkokouksiin ja lasten harrastukset siirtyivät tauolle. Pitkästä aikaa oli aidosti hetki pysähtyä kaiken äärelle ja nauttia arjesta. Leipoa enemmän kuin koskaan aiemmin, paistaa lättyjä ja olla yhdessä.  Vaikka töitä oli ja on koronkriisin hoitamisessa, silti koen, että tämä muutos ja rauhoittuminen olisi itse pitänyt ymmärtää tehdä jo aiemmin.

Työmatkaliikenteen vähentyessä kävi myös maiden välinen matkailu mahdottomaksi. Lentojen määrä romahti. Liikenteen määrä myös kaupunkien sisällä väheni. Suurkaupunkien ilma parani. Mikään ihmisen toimi tuskin olisi vähentänyt lentojen tai liikenteen määrää, kuten korona on tehnyt.

Korona on osoittanut myös kotimaisen tuotannon merkityksen. Huoltovarmuudesta tuli tärkeä teema. Kotimaisen tuotannon turvaaminen maskeissa, käsidesissä kuin ruuassa nousi arvoksi.

On selvää, että koronasta aiheutuva kulutuksen muutos muutti myös talouden toimintamekanismeja.  Shokki taloudelle on tuonut mukanaan myös työttömyyttä ja inhimillistä kärsimystä. Moni on sairastunut, altistunut työssään virukselle tai muutoin kärsinyt koronan mukana tuomista rajoituksista.

Hyvät uuden vuoden juhlijat

On viisautta tunnustaa, että kaikki asiat eivät ehkä koskaan palaa siihen, mistä lähdettiin. Tämä tarkoittaa sitä, että entinen ansaintalogiikka ei välttämättä enää toimi. Sen sijaan on syntynyt ja syntyy niin väliaikaisia kuin pysyviä ansainnan muotoja. Sen, joka näihin on pystynyt ja pystyy tarttumaan pärjää varmasti.

Koronatilanne on tällä hetkellä vakava. Meidän tulee tehdä kaikkemme, että se ei pahene. Mikäli tilanne pahenee, joudumme sulkemaan yhteiskuntaa kevään tavoin tai tekemään totaalisen kaupungin sulkemisen kuten elo-syyskuussa Kuhmossa. Mielestäni koronan ehkäisy on myös parasta elinkeinopolitiikkaa.

 Hyvät kuulijat 

Ekologinen kriisi ja ilmastonmuutoksen kiihtyminen ovat edelleen akuutteja asioita. Toivon, että korona toi meille mahdollisuuden siirtyä sellaisiin toimintatapoihin, jotka ovat myös luonnon kannalta kestäviä. Albert Einstein sanoi: ”Olemme luoneet nykyisen maailman ajattelullamme, joten emme voi muuttaa sitä ilman, että muutamme ajattelutapaamme.” Korona on osin muuttanut omaa ajatteluani ja uskon, että myös monen muun. Se on lisäksi vahvistanut käsitystäni siitä, että aiemmin mahdottomana pidetyt muutokset ovat mahdollisia.

 Hyvät kuulijat

Tämä vuosi osoitti meille, että me myös kykenemme muutokseen. Korona on muuttanut tapaamme tehdä työtä, toteuttanut digiloikan, kannustanut ihmisiä monipaikkaiseen elämään ja maallemuuttoon.

Tuleva vuosi on merkityksellinen monessa suhteessa. Kuinka pitkään elämme koronarajoitusten mukaan? Mikä jää pysyväksi toiminnaksi?  Miten osaamme jatkossa ennakoida?

Kuhmossa olemme tunnistaneet jo aiemmin mahdollisuuksia, joita korona nyt vahvistaa. Yleistyvä etätyö lisää pienten kaupunkien ja maaseudun sujuvan arjen houkuttelevuutta. Muuttoliike harvemmin asutuille alueille on ollut pitkästä aikaa myönteistä. Monipaikkainen elämä sekä hyvinvointia ja arkista turvallisuutta korostava arvomaailma kääntyy eduksemme. Myös vapaa-ajan asukkaat ovat osa aktiivista kuntaa. Kuntamarkkinoinnilla on nyt paikkansa.

Vuonna 2021 jatkamme Kuhmon brändityötä. Meillä kaikilla, asukkailla, yrityksillä, yhteisöillä ja kaupungilla on yhteinen tavoite, joka on elinvoimainen Kuhmo. Alueen brändi-imagoa kirkastetaan juuri pito- ja vetovoiman kehittämiseksi. Paikkabrändi kertoo, missä paikka on ja mitä se on. Se on myös alueen maine.

On onni olla Kuhmon kaupunginjohtaja, sillä Kuhmon alueella on monia omaleimaisuuksia ja vahvoja mainetekijöitä. Tavoitteenamme on vahvistaa luontaisia omaleimaisuuksia houkuttelevampaan muotoon. Vahvistamme, kirkastamme ja suuntamme mainetyötä.

Brändirakkaus on asia, jota paikkabrändäyksessä voi hyödyntää.  Se voi olla sytyke paluumuuttoon, vapaa-ajanasumiseen, paikkakunnalle matkailuun tai tapahtumaan osallistumiseen.  Ihminen, jolla on brändirakkaussuhde paikkaan, on myös erinomainen paikkakunnan lähettiläs.

Muistetaanhan, että Kuhmon tärkein resurssi ovat sen nykyiset ja tulevat asukkaat sekä vapaa-ajan asukkaat. Me kaikki omaan seutuun ja paikkaan tavalla tai toisella sitoutuneet ihmiset.

Lopuksi haluan kiittää. Väitän, että Kuhmo menee eteenpäin entistä yhteisöllisempänä ja vahvempana elokuun koronryppään jäljiltä.

Kiitos asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille sekä yrityksille ohjeiden ja suosituksien noudattamisesta.

Kiitos sinulle ja yhdistyksellesi, joka olet auttanut jotain toista tänä vuonna vaikka viemällä kauppakassin iäkkäälle kuhmolaiselle.

Kiitos palvelualan yrityksille, että olette kehittäneet uusia palveluja meille kuhmolaisille.

Kiitos pandemialääkäri Koukkarille ja soten henkilökunnalle ja jäljitystiimille. Kainuussa on koettu myös maakunnallista yhteisöllisyyttä. Tämä osoittaa sen, että täällä on hyvä asua ja elää.

Kiitos kaupungin henkilökunnalle. Olette olleet rautainen ja muuntautumiskykyinen joukko.

Kiitos lähimmille työkavereille kaupungin johtoryhmässä ja varautumisen johtoryhmässä. Olemme yhdessä kokeneet ja oppineet tänä vuonna paljon. Olette tehneet, tunteja laskematta, työtä kuhmolaisten hyväksi.

Kiitos myös päättäjillemme siitä luottamuksen ilmapiiristä, jossa olemme saaneet työtä tehdä. Kiitän henkilökohtaisesti siitä tuesta, jota olen saanut kaupunginjohtajana tänä vuonna niin kaupunginhallituksen puheenjohtajalta kuin teiltä kuhmolaisilta.

Toivotan omasta ja Kuhmon kaupungin puolesta oikein hyvää tulevaa vuotta meille kaikille sekä iloa ja onnea jokaisen elämään!

31.12.2020

Tytti Määttä, kaupunginjohtaja