Henkilökohtaisen avun asiakasohje – Henkilökohtaisten avustajien suojainten käyttö


Kainuun sote on päivittänyt ohjeistusta asiakaskontakteissa (esim. henkilökohtaiset avustajat) käytettävistä suojavälineistä 28.8.2020. Suu-nenäsuojainten käyttö on tällä hetkellä välttämätöntä kaikissa asiakaskontakteissa Kainuussa vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi. Henkilökohtaisen avun työnantajan (= avustettava) on huolehdittava työntekijänsä (= avustajan) asianmukaisesta suojavälineiden käytöstä henkilökohtaisen avun työtehtäviä suoritettaessa.

Pyydämme teitä seuraamaan aktiivisesti Kainuun soten virallisia tiedotteita lehdissä/facebookissa / Kainuun soten internetsivuilla https://sote.kainuu.fi/koronainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Tärkeää on huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Mikäli avustajalla on hengitystieinfektion oireita, tulee hänen välittömästi jäädä sairauslomalle ja noudattaa Kainuun soten antamaa koronavirustestaukseen hakeutumisen ohjeistusta.

Kiireellisessä suojainten tarpeessa voitte ostaa suu-nenäsuojaimia niitä myyvistä kaupoista ja toimittaa ostoksen kuitin ja tilitiedot kustannusten korvaamiseksi vammaispalveluun osoitteeseen: Kainuun sote-kuntayhtymä, Vammaispalvelut/ henkilökohtainen apu, PL 400, 87070 Kainuu.

Ei-kiireellisissä tilanteissa voitte olla yhteydessä omaan sosiaalityöntekijään/-ohjaajaan tai palvelusihteeriin suojainten toimittamiseksi.

Henkilökohtaisen avun tehtävissä ei tule käyttää kankaisia suojaimia, vaan kirurgista suunenäsuojainta. Kirurgista suu-nenäsuojainta voi käyttää yhden työvuoron aikana niin kauan, kun suojain on kuiva, puhdas ja ehjä. Pyydämme teitä kuitenkin säilyttämään aiemmin lähettämämme kankaiset suojaimet mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Mikäli henkilökohtaisen avun asiakkaalla on hengitystieinfektio-oireita ja koronainfektio on mahdollinen (ei testattu tai testi vastaamatta), tulee henkilökohtaisen avustajan käyttää kirurgisen suunenäsuojan lisäksi suojakäsineitä, silmäsuojaa ja hiussuojaa. Mikäli asiakkaalla on covid-epäily tai varmennettu tartunta, tulee henkilökohtaisen avustajan käyttää lisäksi muovista suojaesiliinaa tai suojatakkia.

Lisätietoja suojainten toimittamisesta saa tarvittaessa vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöiltä ja – ohjaajilta. Yhteydenotot pyydetään tekemään puhelinaikana ma – pe klo 9-10 tai jättämällä soittopyyntö vastaajaan.

 

Kajaani / länsi-etelä,

Vuolijoki

So­siaa­li­työn­te­ki­jä Maarit Rautiainen
puh. 044 710 1742
Kajaani

itä-pohjoinen-etelä

So­siaa­li­työn­te­ki­jä Hanna Karvinen
puh. 044 723 9952
  Sosiaaliohjaaja Marja Tauriainen

puh. 044 7975066

Kajaani / länsi-pohjoinen

Paltamo, Ristijärvi

So­siaa­lioh­jaa­ja Ul­la Jun­tu­nen
puh. 044 710 1721
Sotkamo

 

Sosiaalityöntekijä Tarja Pääkkönen
puh. 044 797 4830
Kuhmo

 

So­siaa­lioh­jaa­ja Vir­pi Ter­vo
puh. 044 797 0341
Hyrynsalmi

Suomussalmi

So­siaa­li­työn­te­ki­jä Sei­ja Sep­pä­nen
puh. 044 569 7477

 

Lisätietoja saa myös palvelusihteeri Riitta Moilaselta puh. 044 797 4268. Yhteydenotot pyydetään tekemään ma-to 8-11:30 pe klo 8-9 tai jättämällä soittopyyntö vastaajaan.

Säh­köi­ses­ti vam­mais­pal­ve­lui­hin voi­daan ot­taa yh­teyt­tä Oma­so­te -asioin­ti­pal­ve­lun kaut­ta osoitteessa https://oma­so­te.kai­nuu.fi. Viestit Omasoten kautta ovat suojattuja. Viesteihin vastataan viiden (5) arkipäivän kuluessa.