ELY-keskus antoi ”hyvän käytännön” statuksen Hyvä arki –hankkeen työvoimapoliittisille koulutuksille


Euroopan unionin rakennerahastotoimintaa on ollut käynnissä Suomessa pian 20 vuotta. Ohjelmakauden 2014 – 2020 toimintaa ohjaa vahva tuloksellisuus. Kainuussa kehittämisen painopisteenä vuosille 2018 - 2021 on Hyvinvoiva ja vetovoimainen Kainuu sloganilla ”Van hyvejää!”. Kuhmon kaupungin strategiassa yhtenä painopistealueena on asukkaiden hyvinvointi ja kriittisenä menestystekijänä mm. koulutetun työvoiman saatavuus ja koulutustason nostaminen.

Kuhmossa toteutettiin Hyvä arki –hanke vuosien 2016 – 2018 aikana. Hankkeen tavoitteena oli lisätä hankeosallistujien yhteiskunnallista ja sosiaalista osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia. Hanke järjesti yhdessä Kainuun TE-hallinnon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskuksen kanssa työvoimapoliittista koulutusta. Nyt Hyvä arki -hankkeen päätyttyä hanketoiminta on huomioitu ”hyvän käytännön” statuksella ja todettu toiminnan olleen tuloksellista.

”ELY-keskus on antanut ”hyvän käytännön” statuksen joulukuun lopussa päättyneen Hyvä arki-hankkeen työvoimapoliittisille koulutuksille, joita oli kolme kappaletta. Mainittu hyvä käytäntö, joita ESR-hankkeilla etsitään, on nyt esillä mallina muille hanketoimijoille Suomessa, rakennerahastot.fi – portaalissa”, kertoo Kuhmon kaupungin työllisyysasiantuntija Juha Heinonen.

Yksi työvoimapoliittinen koulutus oli nimeltään Kohti työtä –koulutus, uusi polku syrjäseuduille. Siinä saavutettuja tuloksia ovat:

  • Asiakkaiden sosiaalinen osallisuus lisääntyi
  • Asenteet opiskelua kohtaan paranivat
  • Jatkopolut työhön tai opintoihin löytyivät suurimmalle osalle opiskelijoista
  • Koulutuksen jälkeen osa opiskelijoista työllistyi työssäoppimisyrityksiin
  • Hyvä käytäntö auttoi paikallisia yrityksiä rekrytointiongelmissa
  • Viranomaisten yhteistyötyö tiivistyi ja verkostoja hyödynnettiin entistä paremmin asiakastyössä
  • Kohti työtä -koulutusta on hankittu myös muualle Kainuun maakuntaan

”Kaupungin työllisyyshankkeiden työvoimapoliittiset koulutukset jatkuvat Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA)-hankeessa tämän kevään aikana. Hyvä arki-hankkeen koulutuksista työllistyi ihmisiä myös Kuhmon työvoimapulaa kokeviin yrityksiin, ja vielä enemmän pyritään työllistämään niihin ihmisiä ELSA-hankkeen työvoimapoliittisista koulutuksista”, Heinonen toteaa.

Kohti työtä –koulutuksesta voit käydä lukemassa tarkemmin rakennerahaston nettisivuilta:
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/ohjelmakauden-2014-2020-esr-hankkeiden-toimintaa-ja-tuloksia/-/asset_publisher/f9g9iaZ3D2OJ/content/kohti-tyota-koulutus-uusi-polku-syrjaseudulle/maximized

Lisätietoja Juha Heinonen p. 044 725 5231