Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi hankkeen visit -nettisivustojen kilpailutus on käynnissä


Hankkeessa uudistetaan Kuhmon ja Suomussalmen alueen matkailun laskeutumissivustot (visitkuhmo.fi ja visitsuomussalmi.fi). Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi hankkeen kilpailutus Kuhmon ja Suomussalmen Visit -sivustojen kehittämisestä on käynnissä perjantaihin 6.8.2021 klo: 16.00 saakka.

Visit -nettisivustojen hankinnan tavoite ja taustat

Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi –hankkeen päätoteuttaja on Kuhmon kaupunki ja osatoteuttaja Suomussalmen kunta.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto yhdessä Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan kanssa. Rahoitusviranomaisena toimii Kainuun liitto. Hanke toteutetaan 1.1.2021-30.6.2023.

Hanke kokoaa yhteen kaksi kuntaa tekemään matkailun kehittämisen toimenpiteitä, jotka edesauttavat lisäämään alueen matkailuyritysten kilpailukykyä.

Hankkeen päätavoite on laajemmin alueiden matkailun kilpailuedun parantaminen ja kehittäminen niin, että myös uudet kohderyhmät otetaan huomioon. Hankkeella pyritään vastaamaan digitalisuuden kehityksen mukanaan tuomaan haasteeseen matkailupalveluiden löydettävyydessä, ostettavuudessa, myynnissä ja markkinoinnissa erityisesti omatoimi-/yksilömatkailijan näkökulmasta.

Tarjoukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Cloudia-hankintajärjestelmän kautta (linkki: Pienhankintapalvelu – Kuhmon kaupunki).