Demokratia draamallistetaan Kuhmossa – tule seuraamaan livelähetystä 11.12. klo 18.00 Kuhmon kaupungin Facebook-kanavalle


Draamallinen kansalaisraati on teatteriesitys ja kansalaisfoorumi, jonka tarkoitus on suoraan vaikuttaa Kuhmon kaupungin päätöksentekoon. Kansalaisraati on osa Sitran demokratiakokeilua.

Sitran demokratiakokeiluun liittyvä esitys oli tarkoitus järjestää Kuhmon Tuupalan puukoulun salissa. Koska tämä ei ole koronarajoitusten mukaan mahdollista, niin Vaarakollektiivi videoi etukäteen draamalliset kohtaukset. Kohtauksia hyödynnetään osana keskustelua, joka käydään 11.12. Keskustelu toteutetaan Kuhmon valtuustosalista (max 10 osallistujaa).

Keskustelemassa ovat Vaara kollektiivin Panu Huotari ja Sami Sainio sekä kaupunginjohtaja Tytti Määttä sekä Kuhmon kaupungin päättäjiä.

Keskustelu live-striimataan Kuhmon kaupungin Facebook-kanavalle ja sitä on kaikkien halukkaiden mahdollisuus päästä katsomaan ja kommentoimaan verkon välityksellä. Päivällä järjestetään perusopetuksen ysiluokkien oppilaille ja lukiolaisille suunnattu oma kansalaisraati.

Aiheena kansallisessa kansalaisraadissa on valmisteilla oleva Kuhmon kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2021. Hyvinvointisuunnitelma on kuntapolitiikan perusta. Sen avulla luodaan suunnitelma, tavoitteet ja päätökset joilla varmistetaan kuntalaisten hyvinvointi.

Draamallisen esityksen jälkeen pidetään kansalaisraadin kaltainen keskustelutilaisuus, jossa katsojien mielipiteet tallennetaan. Mielipiteet viedään eteenpäin kaupunginvaltuustolle, jossa mielipiteet käsitellään ja otetaan huomioon.

Kuhmon kaupungin tavoitteena on paikallisdemokratian toteutuminen ja paikallisten ihmisten, erityisesti nuorten, osallistuminen päätöksentekoon sekä paikallisdemokratiaa kehittävien prosessien juurruttaminen Kuhmoon ja kaupungin omien teemojen yhdistäminen hankkeeseen.

Sitran Demokratiakokeiluhankkeessa tavoitellaan demokratiaa vahvistavia yhteishankkeita, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua. Kokeilujen avulla pyritään vahvistamaan erityisesti niiden väestöryhmien osallistumista ja osallisuutta, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä demokraattisesta osallistumisesta