Blogi: Kunnan hankinnat ovat elinvoiman perustekijä


Elinkeinojohtaja Soile Holopainen pohtii blogissaan elinvoimatekijöitä:

Yhteiskunnassa käydään laajasti keskustelua maaseudun ja kaupunkien suhteesta. Tässä yleisessä keskustelussa pitää meidän pysyä vahvana ja myönteisenä. Helposti meille maaseudun ihmisille rakentuu luovuttajien ja toivottomien tyyppien identiteetti. Identiteetti, jossa emme edes itse usko tulevaisuuteen ja jopa itse vähättelemme omia vahvuuksiamme ja oman alueemme vahvuuksia.

Työ täällä Kuhmossa on haastavaa ja moninaista. Näen Kuhmon tulevaisuudessa suuria mahdollisuuksia ja vahvuuksia. Tärkeimmäksi nostan yritystoiminnan edistämisen ja kehittämiseen. Tällä saralla meillä voi tulevaisuudessa olla myös sellaisia edelläkävijämäisiä tekemisiä, joista emme juuri nyt tiedä mitään. Aluksi on rakennettava yhdessä tekemisen kulttuuri, jonka siivittäjinä ovat yhteinen tahto, tasapuolinen kohtelu ja paikallinen elinvoima ja paikalliset yritykset.

Uuden hankintalain (laki julkisista hankinnoista) tarkoituksena oli parantaa pienten ja pk -yritysten mahdollisuuksia päästä mukaan julkisiin hankintoihin. Luonnollisesti kun hankintaprosessi on käynnistynyt, hankkijan tulee kohdella kaikkia tasavertaisesti. Etukäteiskeskustelun kautta voidaan käydä keskustelua eri paikallisten yritysten kanssa ja pohtia yhdessä hankintaan liittyviä asioita. Kunta voisi myös näin kannustaa yrityksiä innovatiivisiin kehittelyihin ja ratkaisuihin. Mitään keinotekoista suosivaa tarjouskilpailua ei lain mukaan voi järjestää. Tarjouksen tekemiselle pitää olla kohtuullinen aika.

Näen, että tämän osa-alueen kehittämisellä yhteistyössä yritystoimijoiden kanssa, löydämme uusia muotoja eri tavoin.  Hankintojen yhteydessä tapahtuvalla yritysten tuotteiden, palveluiden, osaamisen ja menettelytapojen kehittämisellä voisi olla suuri mahdollisuus uusien innovaatioiden synnyssä ja paikallistalouden elinvoimaisuuden kehittämisessä. Avainasemassa ovat kuntien palvelu- ja hankintastrategiat, joissa tulisi määritellä kunnan tulevaisuuden linjaukset oman palvelutuotannon ja ulkopuolelta ostettavien palvelujen osalta sekä hankintojen järjestämisen pelisäännöt. Käytännön arjessa tämän pitää myös toteutua. Hankintalaki on erityisen tiukka tasapuolisuuden ja tasavertaisuuden osalta.

Kuntien ja yritysten yhteistyösuhteet ovat paitsi paikallistalouden toiminnan kulmakivi, mutta myös suurelta osin hyödyntämätön innovaatiopotentiaali. Yhteistyösuhteen luonne on ratkaiseva tekijä. Miten ja millä tavoin yritystoimija koetaan? Kokeeko yritystoimija, että hän myös olisi kunnan kannalta mahdollisuus.  Edellä mainittu on kaiken lähtökohta. Miten sinä näet tämän asian? Minulle voi laittaa viestiä sähköpostiini soile.holopainen@kuhmo.fi tai soita 044 7255 304.