Blogi: Kaupunginjohtajan katsaus


Täyttä elämää metsän ja kulttuurin valtakunnassa

Vuoden talousarvion- ja toimintasuunnitelman valmistelu on tapahtunut tiiviisti uuden kaupunkistrategian laadinnan kanssa. Myös laajaa hyvinvointikertomusta on laadittu yhtä aikaa. Kokonaisuuden saaminen valmiiksi syksyn aikana osallistaen eri tahoja on vaatinut meiltä kaikilta aikaa ja sitoutumista.

Erityisen onnistuneena pidän sitä, että olemme kyenneet strategiassa tekemään valintoja ja katsomaan tulevaisuuteen sekä huomioimaan kestävän kehityksen tavoitteet. Tulevaisuuden skenaariotyö viitoitti suunnan, mitä haluamme olla ja minne emme halua ajautua.

Kaupungin strategia on ennen kaikkea yhteisön yhteinen tahtotila. Visio ”Täyttä elämää metsän ja kulttuurin valtakunnassa” tuo ihmisen Kuhmon kaupungin toiminnan keskiöön. Missiossa annamme lupauksen: ”Luomme mahdollisuuksia”. Niihin mahdollisuuksiin toivomme asukkaidemme, yrittäjiemme ja vapaa-ajan asukkaidemme tarttuvan. Ilman toimivaa yhteisöä ei ole toimivaa kaupunkia.

Strategiassa määrittelemme myös kaupunkimme arvot. Yhteisten arvojen kautta rakennamme sisäisesti ja ulospäin identiteettiämme. Niiden kautta on mahdollista viestiä Kuhmosta asuinpaikkana, yrittämisen ympäristönä ja vapaa-ajan viettopaikkana. Uusi Kuhmon aluebrändi on tässä vahvana tukena.

Syksy on ollut uuden luottamushenkilöorganisaation etsikkoaikaa. Valiokunnat sekä jaosto ovat aloittaneet työnsä. Alkuvaiheen palaute on ollut myönteistä ja kehittämiskohteitakin on jo osattu esittää. Tästä on hyvä jatkaa tulevaa vuotta kohden yhdessä oppien ja valiokuntien sekä jaoston työtä kehittäen.

Olemme strategian laadinnassa harjoittaneet tulevaisuuden lukutaitoamme. Olemme organisaationa kyenneet hyvin nopeasti muuttamaan toimintatapojamme myös koronatilanteen niin edellyttäessä. Hyvinvointialueuudistus tuo isoja muutoksia. Uskon, että pystymme sekä sopeutumaan niihin että uudistamaan toimintaamme.

Kaupungin taloutta suunnitellaan aina pidemmälle ajanjaksolle kuin vuodeksi. On katsottava mennyttä ja huomioita tuleva. Vaikka vuoden 2022 talousarvio päätyy alijäämäiseksi, voin kuitenkin hyvillä mielin jättää sen hallituksen ja valtuuston käsittelyyn, sillä saamme alijäämät katettua toivotussa aikataulussa. Tähän vaikuttaa sekä kaupungin omat toimet, että myönnetty harkinnanvarainen valtionosuuden korotus vuodelle

2021. Talousarvion toteutumista seurataan tarkasti ja tarvittaessa tehdään muutoksia. Mikäli olisimme budjetoineet Kainuun soten maksuosuuden kuntien asettaman raamin mukaan, olisi budjettimme reilusti ylijäämäinen.

Kiitän kaikkia kaupunkimme työntekijöitä kuluneesta vuodesta! Kunta-alan työntekijät ovat harvoin olleet niin paljon myönteisessä valossa esillä kuin vuoden 2021 linnanjuhlissa. On kunnia olla töissä kunnalla eli siellä, missä ihmisten arkeen vaikutetaan eniten.

Kuntapäättäjät puolestaan ovat sitoutuneita puurtajia, jotka haluavat kehittää kotiseutuaan. Arvostan suuresti panostanne kotikaupunkimme hyväksi!

Kuhmossa on erittäin sitoutunut ja motivoitunut järjestökenttä sekä lukuisia yksittäisiä henkilöitä ja yrityksiä, joiden kanssa saamme vaikuttavia asioita aikaan. Yksi esimerkki tästä on ammatillisen koulutuksen palauttaminen Kuhmoon. Tehdään jatkossakin vaikuttavia tekoja oman kotiseutumme hyväksi. Uusi kaupunkistrategia antaa siihen hyvät mahdollisuudet!

Toivotan kaikille oikein hyvää joulun aikaa ja merkityksellistä vuotta 2022! Pysytään terveinä!

 

Tytti Määttä, Kuhmon kaupunginjohtaja