Asukkaille ei merkittävää haittaa ammattiliittojen työtaistelutoimista


Talentia ja Suomen Terveydenhoitajaliitto sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ovat ilmoittaneet kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsentensä osallistumisesta ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon alkaen keskiviikkona 26.9.2018 kello 6.00. ja päättyen perjantaina 28.9. kello 23.59. Kielto koskee kaikkia jäseniä eri sopimusaloilla kunta-alalla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ilmoittanut poliittisesta työtaistelusta, joka koskee kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, teknisten sopimuksen ja tuntipalkkaisten työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä JHL:n jäseniä. Ilmoituksen mukaan ylitöitä ei tehdä ja työvuoroja ei vaihdeta maanantaista 1. lokakuuta klo 00.00 alkaen. Kielto on voimassa toistaiseksi.

JHL:n ilmoituksen mukaan poliittinen työtaistelu ei koske kunnallisia viranhaltijoita, perhepäivähoitajia, kolmiperhepäivähoitoa ja parityöskentelyä perhepäivähoidossa.

Käytännössä nämä toimet koskevat työntekijöitä useissa kaupungin yksiköissä.

Lasten turvallisuudesta pidetään huolta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksen asiakasperheitä pyydetään työtaistelutoimenpiteiden aikana tuomaan ja hakemaan lapset sovittujen hoitoaikojen puitteissa.

Kuhmon kaupunki tekee yhteistyötä ja neuvottelee aktiivisesti pääluottamusmiesten kanssa. Molempien osapuolten pyrkimyksenä on turvata kaupunkilaisten turvallisuus ja hyvät palvelut.

 

 

Lisätietoja

Talousjohtaja Eija Jansson p. 044-7255223

Henkilöstöasiainhoitaja Miia Kettunen p. 044-7255292