Apua lasten korona-ahdistukseen – tukea vanhemmille


Kaikille avoin uusi digitaalinen työkalupakki avuksi lasten korona-ahdistukseen on ilmestynyt. Turun yliopiston Voimaperheet-tutkijaryhmä on avannut Yhdessä selviydytään -internetsivuston tueksi vanhemmille, joiden lapsilla ilmenee ahdistus- tai pelko-oireita koronapandemian aikana.

- Kainuun sote on rahoittanut viime vuosina ns. Voimaperheet-tutkimushanketta ja tämä palvelu liittyy saman työryhmän toimintaan, selvittää perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen hankkeen taustoista.

Yhdessä selviydytään -sivustolle on koottu tietoa ahdistuneisuudesta, neuvoja hankalien tunteiden läpikäymiseen sekä yksinkertaisia harjoituksia, joilla helpottaa vanhemman omaa ja lapsen ahdistusta. Sivuston sisältö perustuu käyttäytymisterapeuttiseen menetelmään, joka on osoitettu parhaaksi tavaksi lievittää lasten ahdistuneisuutta ja pelkoja.

Ahdistus on normaali reaktio koronapandemian kaltaisessa poikkeustilanteessa. Vanhempien kyky hallita omia tunteitaan ja tukea lasten selviytymistä kriisitilanteessa vaikuttaa lasten psyykkiseen vointiin. Siksi sivuston tarjoamat työkalut on tarkoitettu sekä lapsille että vanhemmille.

Sivustoon liittyy tieteellinen tutkimus. Siinä selvitetään tarjottujen keinojen vaikutusta vanhemman ja lapsen hyvinvointiin väestötasolla. Tietoa hyödynnetään sivuston jatkokehityksessä

Sivusto on maksuton ja kaikille avoin. Sivustosta on valmisteilla myös ruotsin, englannin- ja venäjänkieliset versiot.

Sivustolle rekisteröidytään Voimaperheet -sivustolla

Yhdessä selviydytään -hanketta rahoittaa Juho Vainion Säätiö, joka myöntää apurahoja kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistävään tutkimukseen ja toimintaan.  Yhdessä selviydytään kytkeytyy INVEST-lippulaivahankkeeseen, joka kehittää menetelmiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tueksi, ja se toimii yhteistyössä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön kanssa.