Kuhmon kaupunki jatkaa projektipäällikön hakua puinen sote-asema – hankkeeseen


Kuhmon kaupunki haluaa rakentaa puisen sote-aseman. Hankkeessa voidaan hyödyntää myös hybridirakentamista (betoni-puu) ja hyödyntää kainuulaisten yritysten osaamista. Tavoitteena on kehittää hankintamalli, joka poikkeaa perinteisestä rakennushankkeesta.

Hankkeessa rakennetaan myös lokaalimalli ja -verkosto. Siinä luodaan valmis sopimusmalli IPT -pohjaisella hankkeen kehittämiselle ja toteuttamiselle julkiseen rakentamiseen. Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan modulaarinen ja muuntojoustava rakennusjärjestelmä sote-rakentamiseen. Työssä käytetään avainresurssina konkreettista sote-asema -rakennushanketta Kehitystyöpanos pyritään käyttämään sellaisenaan todellisen hankkeen toteutukseen.

Ympäristöministeriö pitää projektin vahvuutena Kuhmon kaupungin kokemusta ja vahvaa osaamista puurakentamisessa. Tämän osaamisen ja tietotaidon siirtäminen hankkeen tuloksiin ja erityisesti kehitettävään malliin, jota myös muut kunnat voivat hyödyntää nähdään erittäin tärkeänä. Hankkeessa voidaan miettiä myös mahdollisia jatkohankkeita, missä mallia testataan ja mahdollisesti jatkokehitetään.

Projektipäällikön tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa tutkintoa, esimerkiksi talorakennustekniikan rakennusinsinööri (AMK), rakennusmestari tai vastaava vanhempaa tutkintoa. Tämän lisäksi tehtävä edellyttää kokemusta rakentamisesta ja referenssejä aikaisemmasta rakennuttajana toimimisesta sekä julkisten hankintojen tuntemusta.

Projektipäällikön tehtävä on osa-aikainen. Työn jaksottamisesta ja tekemisestä osittain etänä on mahdollista sopia työnantajan kanssa. Tehtävä on määräaikainen ajalla 1.1.2021-31.8.2022.

Hakijalle luetaan eduksi kokemus puurakentamisen kohteista sekä rakennesuunnittelukokemus. Lisäksi kyky tehdä työtä verkostomaisesti ja hyvät vuorovaikutustaidot sekä kokemus projektien tuloksekkaasta läpiviemisestä on hakijalle
eduksi.

Työaikaprosentti on 50% ja palkkaus Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen. Tehtävässä on 6 kk koeaika. Projektipäällikön on mahdollisuus työllistyä varsinaisen rakennushankkeen valvontatehtäviin. Hakuaika päättyy 18.11.2020 klo 15. Hakemukset tulee toimittaa kuntarekry.fi -järjestelmän kautta.

Lisätiedot:
Tytti Määttä
Kuhmon kaupunginjohtaja
tytti.maatta@kuhmo.fi
044-7255 220